Bathroom Wood Shelves ชั้นไม้เก็บของในห้องน้ำ

สร้างพื้นที่เก็บของขนาดพอเหมาะกับห้องน้ำ ด้วยไม้สนเนื้อเบาช่วยจัดเก็บของใช้ให้เป็นสัดเป็นส่วน และยังเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ำดูน่าใช้ยิ่งขึ้น

Tools อุปกรณ์

4. สว่านไฟฟ้า                                            8. ตลับเมตร
5. ตะปูเกลียวเบอร์ 7 ยาว 1 นิ้ว                    9. ครีมโป๊วไม้สีธรรมชาติ
6. ไขควง                                                  10. เกรียงโป๊ว
7. ค้อน                                                     11. กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 0

ขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนที่ 1: วัดระยะห่าง 2 จุดบริเวณด้านกว้างของแผ่นไม้ เพื่อมาร์คจุดเจาะรู

ขั้นตอนที่ 2: เจาะรูไม้ตามจุดที่มาร์คไว้

ขั้นตอนที่ 3: ขันตะปูเกลียวยึดไม้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อขึ้นโครงกรอบไม้

ขั้นตอนที่ 4: เจาะรูไม้ระแนงทั้ง 2 ด้าน เพื่อใช้ประกบปิดหลังชั้นไม้ที่ขึ้นโครงไว้

ขั้นตอนที่ 5: ลองจัดวางเรียงไม้ระแนงด้านหลัง  โดยให้มีระยะห่างแต่ละชิ้นพอเหมาะ

ขั้นตอนที่ 6: ขันตะปูเกลียวยึดไม้ระแนงทั้ง 2 ด้าน ประกอบเข้าด้านหลังตัวกรอบไม้ชิ้นแรก

ขั้นตอนที่ 7: ทาครีมโป๊วเนื้อไม้ เพื่อเก็บหัวตะปูเกลียวให้เนียนสวยงาม

ขั้นตอนที่ 8: ปาดเนื้อครีมด้วยเกรียงโป๊ว เพื่อความสมูธเรียบเนียนอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 9: หลังจากนั้นขัดเก็บรายละเอียดงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 0