Cultural District เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์

                พลาดไม่ได้สำหรับงาน “Cultural District เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ และรอบเกาะรัตนโกสินทร์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงาน “Cultural District  เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์เทศกาลที่จะพลิกฟื้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ผ่านกิจกรรมหลากหลายให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวของ “เกาะรัตนโกสินทร์” จุดกําเนิดกรุงเทพมหานคร ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 200 ปี บนพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งเต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์พื้นที่โบราณที่หาดูได้ยาก งานสถาปัตยกรรมล้ำค่าในแต่ละรัชสมัย หรือวัตถุโบราณที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงจากอดีตมาถึงปัจจุบัน สถานที่เก่าแก่สําคัญต่าง ๆ ที่กลายเป็นมนต์เสน่ห์ของพื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยมิวเซียมสยามได้จับมือกับพันธมิตรแหล่งเรียนรู้และเจ้าของพื้นที่ประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้พิเศษ พร้อมทั้งเอกสารเผยแพร่ความรู้ สถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกว่า 200 แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ให้ความรู้ประวัติศาสตร์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ และรอบเกาะรัตนโกสินทร์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 410 หรือเข้าไปที่ www.museumsiam.org  ตลอดจนติดตามกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/CulturalDistrictBangkok

 


เรื่องและภาพ : ปัญชัช