Sukhothai Creative City of Crafts and Folk Art

ข่าวดี ยูเนสโกประกาศกรุงเทพฯและสุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้

Sukhothai Creative City of Crafts and Folk Art
Sukhothai Creative City of Crafts and Folk Art

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ประกาศรับรองกรุงเทพมหานครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts and Folk Arts) เมื่อ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอีกหลายหน่วยงาน เตรียมแผนระยะกลางและระยะยาว กระตุ้นให้เมืองคึกคัก พัฒนาคุณภาพชีวิตคนด้วยความหลากหลายในความคิดสร้างสรรค์

ในส่วนของเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ จากการสัมภาษณ์อาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) หรือ CEA [Creative Economy Agency (Public Organization)] ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการรับรองจากยูเนสโกในครั้งนี้ว่า เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ศึกษาและจัดทำข้อมูล รวมถึงแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ และกลุ่มต่างๆ อีกกว่า 40 กลุ่ม ไปให้กับทางยูเนสโกพิจารณา และเชื่อว่าเมื่อเราได้รับรองความเป็น Creative City มาแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองในด้านของความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไปอีก อาทิ อย่างแนวคิดการออกแบบป้ายรถเมล์ที่มีการออกแบบกราฟิกเส้นทางเดินรถแบบใหม่ซึ่งละเอียดและชัดเจนขึ้นใช้ชั่วคราวในงาน Bangkok Design Week ปีก่อน ปัจจุบันตอนนี้ทางกทม. ก็ได้เริ่มไปใช้งานจริงแล้ว

City of Design Crafts and Folk Arts

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีเมืองที่อยู่ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์มาก่อนแล้ว คือเชียงใหม่ในด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และภูเก็ตในด้านอาหาร แต่กรุงเทพฯถือเป็นเมืองแรกของไทยที่ได้รับรองในหมวด City of Design สำหรับเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกที่อยู่ในด้านนี้มีทั้งหมด 31 เมืองด้วยกัน อาทิ เบอร์ลิน เฮลซิงกิ สิงคโปร์ โซล ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ บันดุง เมืองในประเทศเพื่อนบ้านอย่างฮานอยของเวียดนาม และเซบูของฟิลิปปินส์ รวมทั้งเมืองอะซาฮิกาว่าของญี่ปุ่น ยังได้รับการรับรองเป็นเมืองเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในปีนี้ด้วยเช่นกัน โดยการพิจารณารับรองใหม่จะมีขึ้นทุก 4 ปี หลังจากได้รับการรับรอง

City of Design Crafts and Folk Arts City of Design Crafts and Folk Arts City of Design Crafts and Folk Arts City of Design Crafts and Folk Arts City of Design Crafts and Folk Arts City of Design Crafts and Folk Arts City of Design Crafts and Folk Arts

หลังจากนี้จะมีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของเมืองคู่กับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับจากยูเนสโกเพื่อมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้ หากโครงการนั้นส่งเสริมเมืองและผู้คนให้ดีขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพราะการได้รับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบจะไม่หยุดแค่การรับรองบนกระดาษเท่านั้น ที่สำคัญที่สุดคือผู้คนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยทั้งจากแนวคิดใหม่ ๆ นวัตกรรม การออกแบบ การจัดการเรื่องต่าง ๆ ของเมือง ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อเมืองที่น่าอยู่และมีชีวิตชีวาอย่างยั่งยืน

เรื่อง: สมัชชา วิราพร
ภาพ: เอกสารประชาสัมพันธ์