Products for Ticks & Fleas – รวมผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด ฉบับรวบรัดหมดห่วง

ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดของสุนัขและแมวมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ซึ่งบางชนิดนั้นยังสามารถป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและพยาธิภายในทางเดินอาหารได้อีกด้วย

ในบทความนี้จะกล่าวถึง ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด บางชนิดในรูปแบบต่างๆ ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันกันค่ะ

 

รูปแบบยากิน

Afoxolaner (Nexgard)

เป็นยากำจัดเห็บและหมัดที่นิยมนำมาใช้ในรูปแบบเคี้ยวกิน เพราะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสุนัขได้ดี และถูกขับออกจากร่างกายผ่านตับ (น้ำดี)โดยยาจะออกฤทธิกำจัดเห็บได้นาน 4 สัปดาห์ แนะนำให้กินเดือนละ 1 ครั้ง ตามน้ำหนักตัวของน้องหมา โดยเริ่มใช้เมื่อน้องหมามีอายุมากกว่า 8 สัปดาห์ขึ้นไป และควรมีน้ำหนักตัวมากกว่า  2 กิโลกรัม ผลข้างเคียงที่ต้องระวัง เช่น อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร อ่อนแรง คัน และต้องระวังการใช้ในน้องหมาที่เป็นโรคลมชัก ส่วนสุนัขที่ตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูกอยู่นั้น ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยนะคะ หากจะนำมาใช้ก็ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้ง

 

Afoxalaner+milbemycin oxime (Nexgard Spectra)

ใช้สำหรับการรักษาอาการติดหมัดและเห็บในน้องหมาคล้าย Nexgard แต่เพิ่มเติมเรื่องการป้องการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจด้วย นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการรักษาพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร ในระยะโตเต็มวัย ได้แก่ พยาธิตัวกลม และพยาธิแส้ม้า คำแนะนำคือควรตรวจเลือดเพื่อดูการติดเชื้อพยาธิหนอนหัวใจก่อนให้ยาหากน้องหมาไม่เคยได้รับการป้องกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจเป็นประจำทุกเดือนค่ะ

 

Sarolaner (Simparica)

ใช้ในรูปแบบการกินเพื่อกำจัดและควบคุมเห็บ หมัด ไรในหู รวมทั้งกำจัดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารประเภทพยาธิตัวกลม โดยยาจะออกฤทธิ์ได้นาน 5 สัปดาห์ สามารถเริ่มใช้เมื่อน้องหมาอายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป และควรมีน้ำหนักมากกว่า 1.3 กิโลกรัม  สุนัขตระกูล Collie สามารถใช้ได้ จากการศึกษาล่าสุดพบผลข้างเคียงของยาเช่น อาเจียน ท้องเสีย อ่อนแรง เบื่ออาหารซึ่งพบเพียง 1%  แต่ก็ต้องระวังการในน้องหมาที่มีปัญหาโรคตับนะคะ

 

Fluralaner (Bravecto)

ยาชนิดนี้ใช้ในการกำจัดเห็บ หมัด ไรในหูและไรขี้เรื้อน โดยเฉพาะขี้เรื้อนเปียกก็รักษาได้ผลดีค่ะ ยาชนิดนี้จะออกฤทธิ์ได้นาน จึงแนะนำให้กินยาทุกๆ  3 เดือน หากจะให้น้องหมากินยานี้ น้องหมาจะต้องมีอายุมากกว่า 8 สัปดาห์ขึ้นไป และควรมีน้ำหนักตัวมากกว่า 2 กิโลกรัม ควรให้น้องหมากินยาตามน้ำหนักตัว ไม่แบ่งยา เพราะยาจะมีประสิทธิภาพลดลงนะคะ หลีกเลี่ยงการกินพร้อมยาถ่ายพยาธิเพราะอาจอาเจียนและควรระวังหากน้องหมาที่มีปัญหาท่อน้ำดีในตับค่ะ

ยาตัวนี้มีความปลอดภัยในสุนัขตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูก รวมถึงสุนัขพันธุ์ Collie สามารถนำมาใช้ได้ ไม่แนะนำให้ยาชนิดนี้ซ้ำในช่วงระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 8 สัปดาห์