บ้านชั้นเดียว

บ้านชั้นเดียว ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตร

บ้านชั้นเดียว
บ้านชั้นเดียว

“อย่างผนังบ้านก็ทาด้วยสีดินของ La Terre ที่ได้จากแหล่งดินธรรมชาติของไทย เป็นมิตรกับคน และไม่มีค่า VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นพิษ) มันจะออกสีขาวนวลๆ หน่อย เป็นสีที่ไม่สะสมความร้อน จึงช่วยให้อุณหภูมิในบ้านคงที่ และเน้นใช้งานหัตถกรรมเพื่อสร้างงานให้ชุมชนด้วย เช่น โคมไฟหวาย เก้าอี้ผักตบชวา งานทองเหลืองเคาะมือ จนเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านผสมกลมกลืนไปกับงานศิลปะที่เจ้าของบ้านสะสมเอง รอบๆ บ้านก็ยังจัดสวนตามระบบ Permaculture ที่ไม่ต้องดูแลมาก มีทั้งไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ผล สมุนไพร และพืชผักสวนครัวเกือบร้อยชนิดที่สามารถนำมาบริโภคได้ตลอด เพราะเจ้าของบ้านเป็นมังสวิรัตที่กินแค่วันละมื้อ รวมถึงระบบกรองน้ำฝนให้กลับมาใช้สอยภายในบ้านด้วยเพื่อพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด”

แบบพื้นที่นอกบ้าน เฉลียงบ้าน มุมนั่งเล่น

แบบพื้นที่นอกบ้าน ริมสระว่ายน้ำ แบบเอ๊าดอร์ท แบบเอ๊าต์ดอร์

แบบสระว่ายน้ำ มุมรับประทานอาหาร

บ้านหลังนี้จึงไม่เพียงตอบปรัชญาการออกแบบในเชิงฟังก์ชันและความงามตามที่สถาปนิกตั้งใจไว้ หากยังเป็นไปตามปรัชญาการใช้ชีวิตในแบบที่เจ้าของบ้านต้องการคืออยู่ร่วมกับธรรมชาติ แวดล้อมด้วยงานศิลปหัตถกรรม และผสมผสานไปกับความสะดวกสบายแบบสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

แบบห้องนอน

แบบพื้นที่นอกบ้าน แบบห้องอาบน้ำเอ๊าต์ดอร์

ห้องน้ำ แบบห้องน้ำ

บ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

ผักสวนครัว บ้านชั้นเดียว

สวน Permaculture แบบสวน บ้านชั้นเดียว

 

สถาปนิก: คุณรัฐ เปลี่ยนสุข
ที่ตั้ง:จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง : ภัทรสิริ โชติพงศ์สันติ์
ภาพ: อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม


เรื่องที่น่าสนใจ