จัดช่อดอกไม้

3 ไอเดีย จัดช่อดอกไม้แห้ง แบบง่ายๆ แต่สวยทนสวยนาน

จัดช่อดอกไม้
จัดช่อดอกไม้

 

กรอบรูปดอกไม้แห้งสุดอาร์ท

ดอกไม้แห้ง

1.เริ่มจากตัดกิ่งยูคาลิปตัสใบกลมหรือกิ่งอื่นออกมาให้ได้ความยาวประมาณ ¾ ของความยาวกรอบรูปแต่ละด้าน ริดใบด้านล่างออกเล็กน้อย แล้วนำไปติดไว้ตรงมุมด้วยปืนกาว จากนั้นให้จัดวางดอกไม้ประธานไว้ตรงกึ่งกลางของกลุ่มดอกไม้ เพื่อเป็นโครงกำหนดขนาดและทิศทางของดอกไม้อื่นๆ

 

ดอกไม้แห้ง

2.เลือกกลีบดอกไม้หรือใบไม้อื่นๆ มาจัดองค์ประกอบให้ได้สัดส่วน แล้วแปะกาวติดลงไปบนกรอบรูป จากนั้นก็สามารถนำไปตกแต่งห้องหรือโต๊ะทำงาน เพื่อเสริมความน่ารักกันได้เลย

Tips ลองเลือกใช้พรรณไม้หรือกรอบรูปในรูปแบบอื่น อย่าง กรอบรูปสีไม้ หรือ สีดำ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและรูปแบบของชิ้นงานที่แตกต่างกันได้