Bangkok Design Week 2019

นิทรรศการดี ๆ ที่ต้องไปดูให้ได้ในงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2019

Bangkok Design Week 2019
Bangkok Design Week 2019

นิทรรศการ THINKK Together: Think Ahead
โดย Thinkk Studio

ณ โกดังบ้านเลขที่ 1

Bangkok Design Week 2019

THINKK Together: Think Ahead นิทรรศการโดย THINKK Studio ที่จัดแสดงผลงานต่าง ๆ อันเกิดจากผลลัพธ์ของการร่วมกันคิดทบทวนความเป็นไปในปัจจุบัน เพื่อใช้วางแผนถึงสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้ โดยพยายามหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับสังคม เมือง และวงการสร้างสรรค์ เชิญชวนให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อขยายขอบเขตความถนัดเดิม ๆ ของแต่ละภาคส่วนให้กว้างออกไป

Bangkok Design Week 2019Bangkok Design Week 2019 Bangkok Design Week 2019

นิทรรศการ “THE DESIGN INSTINCT”
โดย Design PLANT
ณ บ้านพักตำรวจน้ำ ซอยเจริญกรุง 36

Bangkok Design Week 2019

สิ่งของใกล้ตัวหรืออาจถูกมองข้าม หากเข้าใจพลิกแพลงก็สามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ได้มากกว่า ซึ่งในนิทรรศการนี้กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่อย่าง Design PLANT ร่วมกันเสาะหาการออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทยในหลากมิติ โดยการตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้ว ความเป็นไทยมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่?

Bangkok Design Week 2019

พวกเขาร่วมกันค้นหาสัญชาตญาณการออกแบบจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือการแก้ปัญหาของผู้คนของไทยในอดีต และปัจจุบัน เพื่อหาจุดร่วมออกมาเป็นรูปธรรมที่หลากหลายมุมมอง มาร่วมกันหาคำตอบว่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในนิทรรศการนี้ จะสร้างแนวทางการออกแบบของไทยที่คมชัดมากขึ้นได้เพียงไร และส่งต่อแนวทางนั้นไว้ให้กับนักออกแบบไทยต่อไปอย่างไรได้บ้าง

Bangkok Design Week 2019Bangkok Design Week 2019