ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน ใครต้องจ่าย?

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

“ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน ใครต้องจ่าย?” คำถามนี้เป็นคำถามสำคัญ เป็นคำถามคลาสสิคที่คนขายบ้าน ขายที่ดิน อยากที่จะรู้ว่า เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นต้นทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์ของท่าน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตกลงว่า ค่าโอนจ่ายกันคนละครึ่ง

แต่พอถึงเวลาจริงๆ ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน มันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะ ค่าโอน ค่าภาษี ค่าอากร ฯลฯ แล้วสุดท้ายก็ทะเลาะกันหรือเกิดปัญหาโต้เถียง คนซื้อบอกก็ค่าโอนคนละครึ่งไง ภาษีเกี่ยวอะไรกับเค้าล่ะ คนขายก็ว่า ค่าโอนหมายถึงทุกค่ารวมกัน แล้วค่อยหารสองอะไรประมาณนี้

โดยปกติค่าภาษีเงินได้ ผู้ขายควรเป็นผู้ออก ส่วนค่าจดจำนอง ผู้ซื้อควรเป็นผู้ออก ส่วนค่าธรรมเนียมส่วนอื่น แล้วแต่ตกลงกันว่าใครจะออกเท่าใด (จะออกคนละครึ่งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกทั้งหมด) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครต้องออกส่วนใดบ้าง ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ผู้ขายบางรายอาจให้ผู้ซื้อออกค่าโอนและค่าภาษีทุกอย่าง หรือผู้ขายบางรายอาจเป็นคนออกทั้งหมด (โดยที่ผู้ขายได้บวกค่าโอนต่างๆ เหล่านี้ไปในราคาขายแล้ว)

ดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ก่อนทำการตกลงซื้อขายหรือก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพราะอาจมีปัญหาและโต้เถียงเกิดขึ้นได้ในวันโอน ทางที่ดีควรรวมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการโอนไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง

 

ค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนบ้านและที่ดิน

1.ค่าธรรมเนียบมการโอน คิดที่อัตรา 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า เช่น ราคาประเมิน 1,000,000 ส่วนราคาขาย 1,500,000 ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด คือ2% ของ 1,500,000 คือ 30,000 บาท

2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดอัตราอยู่ที่ 3.3% ของราคาขายจริงหรือราคาประเมิน เเล้วเเต่ว่าราคาไหนสูงกว่ากันก็ใช้ราคานั้นคำนวณ ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่จะเรียกเก็บจากการขายบ้านที่ไม่ได้อยู่อาศัยเอง ที่ถือครองไม่ถึง 5 ปีเป็นหลัก โดยนับตั้งเเต่วันที่รับโอนบ้านมา มีข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องเสียคือ

  • คุณถือครองทรัพย์สินมาเกิน 5 ปี
  • คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้น จะเป็นผู้อาศัย หรือเป็นเจ้าบ้านก็ได้ มานานเกิน 1 ปี นับย้อนหลังไปจากวันขาย

3.ค่าอากรสแตมป์ คิดร้อยละ 5% ของราคาซื้อขาย แต่ถ้าคุณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว อันนี้ไม่ต้องเสีย แต่ถ้าคุณไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะคุณต้องเสียค่าอากรค่ะ

4.ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามจำนวนปีถือครอง การคำนวนอาจจะสลับซับซ้อนก็ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรค่ะ 

5.ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) คิด 1% ของมูลค่าที่จำนอง (วงเงินที่กู้)

6.ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ ค่าอากร ค่าพยาน

 

สุดท้าย ก็เอามารวมกันก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจะต้องเสียในวันที่จะต้องมีการโอนกันที่กรมที่ดินค่ะ

 


กฎหมายอาคาร(แบบเข้าใจง่าย) สำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้าน

รู้ข้อกฎหมาย เคลียร์! ปัญหาการ จอดรถขวาง

ติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนได้ที่นี่