ทำความรู้จักกุหลาบอังกฤษกัน

กุหลาบอังกฤษเป็นกุหลาบที่ผสมพันธุ์ขึ้นใหม่โดยเดวิด ออสติน เมื่อปีค.ศ.1961 มีจุดเด่นตรงที่รวมลักษณะของกุหลาบสมัยเก่าซึ่งหอมรัญจวนใจกับการปลูกเลี้ยงง่ายแบบกุหลาบสมัยใหม่ไว้ด้วยกัน จึงเป็นผลให้กุหลาบชนิดนี้มัดใจคนชอบปลูกกุหลาบทั่วโลก

กุหลาบอังกฤษมีหลายพันธุ์ มีขนาดทรงพุ่มหลายแบบ ตั้งแต่พุ่มใหญ่หรือกอสูง อย่าง เกรแฮม ทอมัส (Graham Thomas) ไปจนถึงต้นเล็กๆ บอบบาง อย่าง แอมบริดจ์โรส (Ambridge Rose) แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีกอใหญ่ กิ่งก้านมาก จึงเหมาะปลูกลงดิน ในการปลูกก็จะต้องทำกรงหรือโครงรั้วรูปวงกลม สี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมล้อมไว้ เพื่อพยุงและผูกมัดกิ่งที่ทอดตัวคล้ายกุหลาบเลื้อยให้แตกยอดและออกดอกไปตามความยาวกิ่ง และควรปลูกห่างกันต้นละ 1 เมตร แต่ถ้ามีพื้นที่มากอาจปลูกรวมเป็นกลุ่มๆ ละ 3 หรือ 5 ต้น แต่ละต้นห่างกัน 50-60 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นกอใหญ่ เวลาออกดอกจะได้ดูสะพรั่ง

rose1

สำหรับคนรักกุหลาบที่มีพื้นที่น้อย ขอแนะนำก็ให้เลือกพันธุ์ที่มีพุ่มเล็กและไม่สูงเกินไป เช่น แอมบริดจ์โรส (Ambridge Rose), Country Living, Fair Bianca, Emily, Mistress Quickly, Molineux, Noble Antony, Prospero, Tamora, Coutryman, Tradescant หรือ Wife of Bath มาปลูกลงในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป ถ้าปลูกแล้วต้นใหญ่กว่าที่คิด ก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้น

rose2

ทำความรู้จักกันแล้ว หากมีเวลา ลองหามาปลูกกันสักต้นนะคะ

วิรัชญา จารุจารีต

♦ roses memo :

  • กุหลาบอังกฤษเลี้ยงง่าย ออกดอกตลอดทั้งปี ชอบการเอาใจใส่ดูแล
  • ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
  • ปลูกในที่แจ้ง คือได้รับแสงแดดวันละ 6-8 ชั่วโมง
  • รดน้ำเช้า-เย็น (ขณะที่ฟ้ายังไม่มืด) อย่าให้น้ำขัง
  • ให้ปุ๋ยอินทรีย์ทุกสองสัปดาห์และให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอทุกเดือน เพื่อกระตุ้นการออกดอก
  • เมื่อออกดอกแล้วก็ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แตกยอดใหม่

ข้อมูลจากหนังสือ กุหลาบ : Roses โดย พจนา นาควัชระ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บ้านและสวน