OUI J’AIME โรงแรมเหล็กในเมืองแปดริ้ว ที่ทุกคนต้องบอกว่า “ใช่ ฉันชอบ”

เกือบ 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร เราเดินทางมาถึงหน้า “Oui J’aime” ที่พักใหม่ในฉะเชิงเทรา ที่ใกล้เปิดให้บริการเต็มทีในช่วงปีใหม่ของปีพ.ศ.2562