ปูนนอนชริ้งค์

ซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วด้วยปูนนอนชริ้งค์

ปูนนอนชริ้งค์
ปูนนอนชริ้งค์

ปูนนอนชริ้งค์

เพราะย้ายตำแหน่งท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ แต่สกัดพื้นผิดวิธีทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม การซ่อมแซมแผลคอนกรีตให้สมบูรณ์ คือสามารถขังน้ำได้โดยไม่รั่วซึมนั้น จำเป็นต้องใช้

เคมีภัณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ ซีเมนต์ประเภท ปูนนอนชริ้งค์ (NON-SHRINK ) ซึ่งเป็นซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการไหลเข้าไปตามซอกมุมรอยแตกต่างๆ ในดีเยี่ยมและไม่หดตัวเมื่อแห้ง จึงอุดรอยรั่วซึมได้ดี เมื่อแผลอุดรอยรั่วแห้งสนิทดีแล้ว ให้สร้างสันดินน้ำมันขึ้นมาแล้วทดลองขังน้ำ เพื่อทดสอบการรั่วซึมได้ครับ

ห้องน้ำ

ภาพจาก pantip.com

ปูน non-shrink คืออะไร

ปูนนอนชริ้งค์ แปลตรงตัวว่า ไม่หดตัว เป็นปูนเอนกประสงค์สำหรับงานซ่อมแซมต่างๆ และยังสามารถใช้สร้างงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแกร่งเป็นพิเศษได้อีกด้วย แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1 | สำหรับชิ้นงานคอนกรีต เช่น ฐานคอนกรีตรับแรง แท่น หรือฐานเสาต่างๆ

 

2 | งานซ่อมแซมโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้นคอนกรีต จากปัญหาเรื่องคอนกรีตเกิดรูพรุนขณะหล่อชิ้นงานนั้นๆ การแตกร้าวเล็กน้อยที่ไม่เกิดผลต่อการรับแรง และงานซ่อมแซมรอยสะกัดฝังท่อ เป็นต้น

 

3 | งานซ่อมแซมผิวปูนฉาบ ผิวปูนปรับระดับพื้น จากปัญหาเรื่องปูนแตกร่อนต่างๆ

 

 

เรื่อง ศักดา ประสานไทย

ภาพประกอบ ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์

 


ซ่อมท่อน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบนบ้าน  

รวมจุดซ่อมเองได้ภายในบ้าน

ผนังสำเร็จรูปเกิดน้ำรั่วซึม เพราะอะไร