TEA CAFE 2 นั่งมองวิวไร่ชาฉุยฟง ใต้อาคารทรงกล่องที่ออกแบบล้อไปกับทิวเขา

หลังจากประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินระดับประเทศไปแล้ว Tea Café ของไร่ชาฉุยฟง ก็ได้วางแผนขยายร้านเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยทางฉุยฟงยังคงให้ทาง Idin Architects เป็นผู้ออกแบบอาคารเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 เช่นเดิม