DOI CHAANG CAFFÈ #367 ถอดรหัสสถาปัตยกรรมของชาวอาข่าสู่คาเฟ่อิฐสุดยูนีค

คาเฟ่อิฐ ริมทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ได้แรงบันดาลใจมาจากสัดส่วนและความลาดเอียงของหลังคาและตัวเรือนพื้นถิ่นของชาวอาข่า