หนังสือน่าช้อป OTOPน่าซื้อ ใช้ลดหย่อนภาษีได้

หมวด OTOP น่าซื้อ

1 ผลิตภัณฑ์กระจูดวรรณี

ใครว่าเครื่องจักสานสมัยนี้ดูเชย เห็นทีต้องคิดใหม่เสียแล้ว เพราะความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กระจูดวรรณี  อีกหนึ่งสินค้าOTOP ของจังหวัดพัทลุง พัฒนาความสวยงามด้านดีไซน์ไปไกล ไม่ว่ากระเป๋าหรือตะกร้าก็ดูทันสมัยน่าซื้อน่าใช้ทั้งสิ้น จนหลงลืมไปเลยว่านี่คือสินค้าพื้นบ้าน

โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62 โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7461-0415
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/krajoodcraftonline

รู้จักกระจูดวรรณีให้มากขึ้น

2 ผ้าไทยบ้านพุมเรียง

บ้านพุมเรียง เป็นตำบลเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นพื้นที่รวมตัวของชุมชนชาวมุสลิมที่สืบสานการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ความโดดเด่นของลายผ้าเป็นการผสมผสานหลายวัฒนะธรรมจนได้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังมีลวดลาย พระราชทานจากรัชกาลที่5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสภาคใต้ ชื่อลาย “ราชวัตรโคม” นิยมนำมาตัดเป็นชุดแต่งงานใช้ในงานมงคลด้วย

โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62

โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านพุมเรียง โทรศัพท์  0-7745-4787, 08-1538- 4533

รู้จักกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านพุมเรียงให้มากขึ้น

 

 

3 มีด อรัญญิก

อีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนะธรรมมาตั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จุดเด่นของมีดอรัญญิกนั้นคือทำจากเหล็กแท้ จึงมีความทนทาน ใช้งานได้นาน ทั้งยังมีความสวยประณีต ผ่านฝีมือช่างตีมีดโดยช่างท้องถิ่นรวมตัวเป็นกลุ่มในชุมชน หากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านต้นโพธิ์แล้ว มีมีดให้เลือกหลากหลายร้านอย่างจุใจอย่างแน่นอน

โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62 โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62

สนใจเยี่ยมชมและซื้อมีดส.อรัญญิก ได้ที่
190/2 หมู่ 6 บ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08-9253 – 6584 , 08-4086 – 9863 , 08-4 340 – 7082

รู้จักมีส.อรัญญิกกันให้มากขึ้น

 

 

4 ผ้าซิ่นตีนจก

อีกหนึ่งผ้าไทยทอมือที่น่าอุดหนุนคือ ผ้าซิ่นตีนจกไทยวน จังหวัดราชบุรี ซึ่งโดดเด่นด้วยลวดลายที่มีความละเอียดอ่อน ทั้งด้านการเลือกใช้สีสัน อย่างสีที่นิยมใช้คือสีแดง ทั้งแดงสดและแดงคร่ำ ตามความเชื่อที่ว่าสีแดงเป็นสีแห่งพลังและความสดใส มีลวดลายดั้งเดิมที่ทำสืบทอดต่อกันมาเช่น ลายหักขอเหลียวลายดอกจัน และลายมะลิเลื้อย เต็มไปด้วยความประณีตงดงาม นำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ได้อย่างไม่มีเขินอย่างแน่นอน

โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62 โอทอบ ลดหย่อนภาษี61 62

สนใจเยี่ยมชมและซื้อผ้าซิ่นตีนจกได้ที่

สหกรณ์การเกษตรไทยวนราชบุรีจำกัด ตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3271-7165

รู้จักผ้าซิ่นตีนจกให้มากขึ้น