SUKHUMVIT 91 HOUSE บ้านล้อมคอร์ต ปิดล้อม เป็นส่วนตัว

พื้นที่พักอาศัยหน้าตาทันสมัย ตั้งเด่นบนที่ดินขนาด 150 ตร.ว. กลางซอยสุขุมวิท 91 สังเกตได้ว่าตัวบ้านจะมีลักษณะปิดล้อมตัวเองเสมือนบ้านล้อมคอร์ต โดยหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 898 ตร.ม. ความสูง 2 ชั้น รองรับจำนวนผู้อาศัย 4 คนในปัจจุบันและ 6 คนสำหรับในอนาคต