Jorakay eColor

หายใจสะดวกและปลอดภัย ทั้งคนทั้งบ้าน ด้วยสีดูดซับก๊าซ CO2

Jorakay eColor
Jorakay eColor

ในหนึ่งวัน บ้าน เป็นพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตยาวนานที่สุด ตั้งแต่ตื่นนอน กินข้าว ทำ Activity หลายๆ อย่างแล้วน่าจะเกิน 80%  ในเวลาของวันนั้นๆ จึงเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ในความเป็นจริงแล้วในบ้านเป็นพื้นที่ที่มีก๊าซ CO2 มากที่สุด ถ้าเทียบกับปริมาณข้างนอกบ้าน ซึ่งสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากบริบทภายในห้องนอนที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในระหว่างนอนนั้นร่างกายคนเราจะปล่อยก๊าซ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลา หากในห้องปิดหน้าต่างสนิทก๊าซ CO2 จะหมุนเวียนอยู่ภายใน ไม่มีการถ่ายเท วิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นทำได้โดยการเปิดหน้าต่างเวลาเพื่อระบายอากาศภายในบ้าน ปลูกต้นไม้ใหญ่รอบๆเพิ่มออกซิเจน แต่วิธีนี้บ้านในเมืองก็อาจทำได้ยากหน่อย

แต่มีวิธีที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน คือการเลือกวัสดุสร้างบ้านที่ปลอดภัยจากสารเคมี อย่างการเลือกผลิตภัณฑ์ Jorakay eColor by Graphenstone ที่มีคุณสมบัติแตกต่าง สามารถตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะเป็นสีที่สามารถดูดซับ CO2 ได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมี ด้วยส่วนผสมวัสดุหลักคือ limestone ซึ่งมาจากธรรมชาติและเป็นที่นิยมในยุโรปมานาน ผสานกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง Graphene เป็นการเสริมความคงทนควบคู่ไปกับการดูดซับ CO2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิสูจน์แล้วว่าหากทาสีจำนวน 3 ถังสามารถดูดซับ CO2 ได้เท่ากับต้นไม้ใหญ่ 1 ต้นในเวลา 1 ปี Jorakay eColor by Graphenstone เป็นสีที่ช่วยให้อากาศสดชื่นไปพร้อมกับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปรียบเหมือนกับปลูกต้นไม้ช่วยโลกไปด้วย

Jorakay eColor

นอกจากนี้ Jorakay eColor by Graphenstone ได้รับการันตีจาก Cradle to Cradle ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ การผลิตที่ไม่ทำร้ายโลก ปลอดภัยยามใช้งานและช่วยลดโลกร้อน ไปจนถึงตอนย่อยสลายก็ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วย

เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพคน และสุขภาพบ้าน การตัดสินใจเลือกสี Jorakay eColor by Graphenstone เป็นทางออกที่สร้างสมดุลให้กับทั้งสองส่วนได้เป็นอย่างดี

Jorakay eColor

ความเห็นจากผู้ใช้