Massclusive Home Ideas “ความธรรมดา แต่พิเศษ”ของบ้านตัวอย่างใน งานบ้านและสวนแฟร์ 2018

ในยุคอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตของเหมือนๆ กันจำนวนมากแบบ Mass Production ทั้งเพื่อความคุ้มทุนและตอบสนองกับจำนวนประชากรโลกที่มากขึ้นทุกวัน ทำให้สิ่งของที่เห็นคุ้นชินมีอยู่ทั่วไปกลายเป็นของโหลและดูไม่มีคุณค่าเมื่อนำมาใช้ DESIGNER DIRECTORY ออกแบบ: SO Architect แต่ในมุมมองการออกแบบบ้านนั้นกลับกัน คุณค่าแท้จริงไม่ได้เกิดจากตัววัตถุดิบหรือวัสดุในการก่อสร้าง แต่คือความคิดสร้างสรรค์ การเลือกอย่างพอเหมาะ และการออกแบบที่ดี ไม่ว่าจะใช้วัสดุอะไรก็จะกลายเป็นบ้านที่มีศักยภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ได้ บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์ 2018 ภายใต้แนวความคิด Massclusive (Mass + Exclusive) ออกแบบโดย คุณณรงค์ โอถาวร แห่ง SO ได้นำเสนอความ Massclusive ผ่านระบบโครงสร้างของตึกแถวซึ่งเป็นตัวแทนที่อยู่อาศัยแบบแมสที่สร้างซ้ำๆ กันจำนวนมาก และใช้วัสดุที่ผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมซึ่งมีขายทั่วไป ราคาไม่แพง แต่เมื่อผ่านการออกแบบที่ดีแล้วจะ WOW ขนาดไหนต้องตามมาดูกัน ผู้ออกแบบต้องการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของตึกแถวแบบนี้จะออกแบบเป็นบ้านพักอาศัยสำหรับ 1 ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรบ้าง การออกแบบจึงแก้ปัญหาของตึกแถวที่มีช่องเปิดเพียงด้านหน้าและด้านหลังบ้าน ด้วยการสร้างคอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงาม แต่ช่วยระบายอากาศและเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้าน รวมถึงการออกแบบระดับพื้นห้องให้เหลี่อมกันทีละครึ่งชั้นและต่อเนื่องกัน เป็นเทคนิคในการแบ่งพื้นที่โดยไม่ต้องทำผนังกั้นและช่วยให้อากาศไหลไปทั่วบ้านได้ พื้นที่ภายในบ้านประกอบด้วยคอร์ตหน้าบ้านที่ยกพื้นขึ้นให้ต่างจากระดับถนนหน้าบ้าน มีบันไดเวียนมาชั้นบนเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งอยู่กลางบ้าน สามารถมองเห็นวิวสวนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อลงบันไดครึ่งชั้นจะเป็นห้องรับประทานอาหารซึ่งต่อเนื่องกับคอร์ตหลังบ้าน แล้วลงไปอีกครึ่งชั้นเป็นห้องนอนซึ่งอยู่ชั้นล่างและมีความเป็นส่วนตัวที่สุด ชมมุมอื่นๆที่หน้า2