WHAT IS BOQ? เขาคิดราคาก่อสร้างกันอย่างไร

WHAT IS BOQ? เขาคิดราคาก่อสร้างกันอย่างไร

หลายคนอาจสงสัยและยังคาใจกับคําว่า BOQ (Bill of Quantities) หรือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา ว่า มีประโยชน์หรือมีความสําคัญอย่างไร room จึงอยากพาคุณไปทําความรู้จักกับ BOQ กันให้มากข้ึน

ทุกคร้ังเมื่อคุณต้องการสร้างบ้าน ต่อเติมปรับปรุง หรือแม้แต่สั่งทําเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ฯลฯ ผู้รับเหมาหรือบริษัทผู้เสนอราคาจะส่งเอกสาร BOQ มาให้เพื่อเซ็นสัญญาจ้าง ในเอกสารจะแบ่งรายละเอียดออกเป็น ปริมาณวัสดุ แรงงาน ราคาวัสดุประเภทต่างๆต่อหน่วย พื้นท่ีท่ีจะนํามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม ระบบประปา – ไฟฟ้า ไปจนถึงงานตกแต่งภายใน

ในท่ีนี้เราจะขอพูดถึงงานตกแต่งภายใน ได้แก่ หมวดงานพื้น เช่น งานปูกระเบื้อง ทําพื้นขัดมัน ปูพื้นไม้ปาร์เกต์ ทําพื้นทรายล้าง ฯลฯ ไปจนถึงงานทําเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน จากหมวดงานต่างๆท่ีกล่าวถึงไป ผู้เสนอราคาจะรวมราคาการทํางานทั้งหมดมาให้ โดยบริษัทหรือผู้รับเหมาจะคํานวณงบประมาณตามเทคนิค คุณภาพงาน และช่ือเสียงของบริษัท รวมถึงคิดค่าดำเนินการ 12 – 18 เปอร์เซ็นต์จากราคาค่าก่อสร้าง

ท้ังนี้เรามีตัวอย่าง BOQ ห้องครัวบิลท์อินไม้รูปทรงตัวไอ (I) พื้นท่ีประมาณ 4 ตารางเมตร แบบง่าย ๆ มาฝาก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านที่ตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมแบบห้องเปล่า โดยปฏิเสธฟังก์ชันอื่นๆ อย่างชุดเคาน์เตอร์ครัวที่ทางโครงการให้มาเพื่อต่อเติมหรือออกแบบเอง ได้ทําความเข้าใจรายละเอียดของ BOQ และรู้เท่าทันผู้รับเหมา ป้องกันไม่ให้ถูกโกง!

 

boq-02

boq-01

จะเห็นได้ว่า การทํา BOQ นั้นต้องมีความละเอียดรอบคอบ ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ นั้นได้มาจากการถอดแบบด้วยการคํานวณ นับจํานวน เช็กราคา โดยอ้างอิงจากราคาวัสดุตามท้องตลาด และลงรายการโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุ-ค่าแรง หากมีการเพิ่มหรือลดรายการใดจะต้องสามารถอ้างอิงได้ ต่างจากการประเมินราคาเป็นตารางเมตร เพราะเป็นการคํานวณราคาแบบคร่าวๆจากประสบการณ์ ของผู้รับเหมาเท่าน้ัน

ตัวอย่างเช่นผู้รับเหมาเสนอราคา ค่าแรง และวัสดุในการทําพื้นซีเมนต์ขัดมัน ตารางเมตรละ 400 บาท บนพื้นที่ห้องครัว ขนาด 20 ตารางเมตร เราสามารถคิดราคาได้ดังนี้ : 400 บาท x 20 ตารางเมตร = 8,000 บาท

ผู้รับเหมาอาจเสนอราคามาประมาณ 8,000 บาท แต่ถ้าหากเป็นงานต่อเติมขนาดเล็ก ผู้รับเหมาอาจคิดราคาแบบเหมารวม เป็นราคา 10,000 บาทก็ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการต่อรอง

 

เห็นไหมว่า การคํานวณราคาคร่าวๆนั้นไม่ยากเลยสักนิด หากใช้เวลาทําความเข้าใจสักหน่อย ทีนี้ไม่ว่าจะต่อเติมบ้านหรือทําบิลท์อินเพิ่มเติม เราก็รู้ที่มาที่ไปและ ดูราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาให้เป็น หวังว่าข้อมูลเหล่านี้คงมีประโยชน์ และช่วยให้การดู BOQ ของคุณครั้งต่อไป ไม่ยุ่งยากและปวดหัวเหมือนที่ผ่าน ๆ มา

 


เรื่อง : Sara’
ภาพประกอบ : คณาธิป จันทร์เอี่ยม
keyboard_arrow_up