แหล่งเรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับสวนผักคนเมือง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แปลงผักดาดฟ้าตามฤดูกาลบนชั้นที่ 6 อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการปลูกพืชผักสมุนไพรหลายชนิด โดยทุกอย่างปลูกในกระถาง จัดวางในที่แดดส่องถึงและมีการปลูกไม้เลื้อยประเภทไม้ใบและไม้ดอกร่วมด้วย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ปลูกผักดาดฟ้า ปลูกผักกระถาง
ภาพจากเฟซบุ๊ก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ปลูกผักดาดฟ้า ปลูกผักกระถาง
ภาพจากเฟซบุ๊ก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ใครที่สนใจอยากปลูกผักสามารถแวะเวียนมาเรียนรู้ได้เสมอ โดยที่นี่จะมีกิจกรรมเวิร์คชอปปลูกผักบนดาดฟ้า มีวิทยากรมาให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การเลือกพันธุ์พืช รวมทั้งการดูแลรักษา ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

โทร. 0817318270, 0850902283, www.thaiheatlhcenter.orghttps://www.facebook.com/thaihealthcenter.org/


สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่

จากความพยายามในการทดลองปลูกผักบนพื้นปูนจนประสบความสำเร็จ สวนเกษตรดาดฟ้าบริเวณชั้น 8 ของอาคารสำนักงานเขตหลักสี่ จึงถูกพัฒนาเรื่อยมา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมุ่งเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกผักให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มคนงานที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตและผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย

สวนเกษตรลอยฟ้า เขตหลักสี่ ปลูกผักดาดฟ้า
ภาพจาก www.aswinbkk.com
สวนเกษตรลอยฟ้า เขตหลักสี่ ปลูกผักดาดฟ้า
ภาพจาก www.aswinbkk.com

ที่นี่เป็นมีหลักสูตรเรียนรู้การทำเกษตรบนพื้นปูน การนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผัก ความรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) , ฮอร์โมนเร่งใบ ดอก ผล , สมุนไพรไล่แมลง, การทำไคโตซาน, การทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากขยะสด (ผักและผลไม้), การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร (ปุ๋ยทาคาคูระ และปุ๋ยใบไม้),  การเพาะถั่วงอกไร้สาร (แบบประหยัด)  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์, เทคนิคการเพาะเมล็ด, การเตรียมแปลงปลูก (ภาคปฏิบัติ), การทำน้ำยาอเนกประสงค์ (จากลูกมะกรูด) นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีการสาธิตให้ดู พร้อมให้ลงมือปฏิบัติจริงในบางขั้นตอน

หลังจากอบรมที่ศูนย์จบแล้ว หากกลับไปทำแล้วเจอปัญหา ทางทีมวิทยากรก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งโดยผ่านทางโทรศัพท์ Email รวมทั้งมีการลงพื้นที่เพื่อลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เช่นกัน

สำนักงานเขตหลักสี่

999 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

โทร. 029822096 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

Facebook : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่


ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก Veggie Prince City Farm

จากปลูกแค่บริเวณข้างบ้านของตนเอง ก็ไปพลิกฟื้นผืนดินที่ถูกปล่อยทิ้งร้างบริเวณตรงข้ามบ้าน ให้กลายเป็นสวนผักคนเมืองศูนย์อบรมแห่งนี้เน้นเรื่องการปลูกพืชหลากหลาย สอดคล้องกับทั้งสภาพแวดล้อมและความต้องการของคนในครอบครัว

สวนผักเจ้าชายผัก ปลูกผัก

สวนผักเจ้าชายผัก ปลูกผัก ผักงอก

คุณปริ๊นซ์ – นคร ลิมปคุปตถาวร ผู้ได้รับฉายานามว่า “เจ้าชายผัก” เป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดเทคนิควิธีการปลูกพืชผักให้งอกงามที่เขาได้มาจากความรู้ที่สั่งสมมาทั้งจากตำรา วิชาเรียน การดูงานทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญคือได้จากประสบการณ์ที่เขาพยายามทดลองเอง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ ออกแบบ และลงมือปลูกผักปลูกสุขในบ้านของตัวเอง

ศูนย์แห่งนี้นอกจากการสอนเรื่องเทคนิควิธีการปลูก การทำปุ๋ย การทำน้ำยาไล่แมลงต่างๆ แล้ว เขายังเน้นให้คนที่มาอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกผักกินเอง ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และพลังชีวิตในอาหารด้วย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง และสัมผัสกับรสชาติอาหารสุขภาพที่ทำจากผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก Veggie Prince City Farm

9/711 สตรีวิทยา 2 ซอย 3 ลาดพร้าว 71 กทม.

โทร. 0929563994, www.facebook.com/veggieprincecityfarm

ทั้งนี้ หากอยากศึกษาข้อมูลในการปลูกผักทานเอง หรือจัดสวนผักอย่างไรให้เป็นสวนสวยๆ ขอแนะนำหนังสือชุด Garden&Farm โดยสำนักพิมพ์บ้านและสวน

หนังสือ garden&farm ปลูกผัก

หนังสือ garden&farm ปลูกผัก

สั่งซื้อออนไลน์ที่นี่

 

เรื่อง  Miss JJ


โรงเรือนปลูกผักออแกนิค สร้างสวนหลังบ้านให้เป็นอาหารชั้นดี

ปฏิทินปลูกผัก ปลูกอย่างไรให้มีผักกินทั้งปี

มาปลูกผักสวนครัวไว้กินกันเถอะ