COOKING MANIA : 4 สตูดิโอสอนทำอาหาร กับ 4 เมนูชวนชิม

หากการทําอาหารเหมือนกับการใช้ชีวิตอย่างที่ใครหลายคนกล่าวไว้ การได้เข้าครัวสร้างสรรค์เมนูสามัญธรรมดา ในวันหยุดอย่างไม่เร่งรีบ ไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อน หรือหรูหราด้วยวัตถุดิบราคาสูง ก็อาจเป็นชีวิตท่ีดีได้ เราจึงขอชวนทุกคนสวมผ้ากันเปื้อน คว้าตะหลิว หยิบกระทะ แล้วไปรู้จักกับ 4 สตูดิโอสอนทําอาหารเล็กๆ แต่จริงใจไปพร้อมกันกับเรา!

 

COFFEEBARK HOMEROASTER

coffeebark-01

จากความสงสัยในพฤติกรรมการดื่มกาแฟอย่างหนักหน่วงของมนุษย์เงินเดือนในไทย คุณเอิ๊ก – มนัสชัย คงด่าน จึงออกค้นหาความรู้เก่ียวกับกาแฟจนตกหลุมรัก นํามาสู่การทําโรงคั่วกาแฟเล็ก ๆ เป็นของตัวเองในที่สุด

“ช่วงนั้นเราศึกษาจนกลายเป็นว่าชอบกาแฟไปเลย ผมกับแน๊ต (ปิยะนันท์ อัศวธนัทพงศ์) ก็เริ่มวางแผนว่าจะทําร้านกาแฟเล็กๆ แต่ตอนนั้นเราไม่สามารถหาคนคั่วในปริมาณน้อยได้ จึงตัดสินใจคั่วเอง ซื้อเครื่องคั่วมาท้ังๆ ที่ร้านยังไม่เปิดคั่วอยู่เป็นปี ปรากฎว่า เราไม่อยากอยู่หลังเคาน์เตอร์บาร์แล้ว แต่เราอยากไปยืนอยู่หน้าเครื่องคั่ว เห็นพัฒนาการ ของเมล็ด ดมกลิ่นตอนกาแฟเข้า First Crack ซึ่งเป็นสิทธิ์เฉพาะสําหรับคนคั่วกาแฟเท่าน้ันท่ีจะได้สัมผัส”

คุณเอิ๊กเล่าว่า ย้อนกลับไปช่วง 5 – 6 ปีก่อนจะเริ่มทำโรงคั่ว การสื่อสารระหว่างลูกค้ากับคนคั่วถือเป็นเรื่องท้าทาย เพราะเป็นช่วงที่วัฒนธรรมกาแฟยังไม่แพร่หลายในบ้านเราเท่าไรนัก เพื่อให้การสื่อสารลื่นไหลเขาจึงตัดสินใจชักชวนลูกค้ามาเรียนรู้เรื่องกาแฟด้วยกัน 1 วัน

coffeebark-02

 

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดคลาสเรียนเล็ก ๆ ชื่อว่า Basic Coffee Class ว่าด้วยเรื่องราวตั้งแต่การปลูกกาแฟ การเก็บ การคั่ว การชง และการทําลาเต้อาร์ตในช่วงท้ายของคลาสพอเป็นน้ําจิ้ม แต่หากใครอยากลงลึกในรายละเอียด สามารถต่อยอดได้ที่ Private Latte Art Class  ซึ่งเป็นคลาสที่เน้นการทำลาเต้อาร์ตโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานในการทําเอสเปรสโซมาบ้างแล้ว โดยจะฝึกทําท้ังหมด 4 ลวดลายใน 1 วัน แบบตัวต่อตัว แก้วต่อแก้ว เร่ิมตั้งแต่ 9 โมงเช้า และจะเลิกคลาสก็ต่อเมื่อผู้เรียนเข้าใจและทําได้จริง

“การทําลาเต้อาร์ตเป็นเหมือนงานศิลปะ มีอารมณ์ มีทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง ลาเต้อาร์ตจึงบอกถึงความเอาใจใส่ของคนทำ ไม่มีใครเก่งทันทีเพียงฝึกฝนแค่ครั้งเดียว ต้องฝึกแล้วฝึกอีก เทกันเป็นพันเป็นหมื่นแก้ว ดังน้ันเวลาเรียน เราจะค่อนข้างปล่อยให้เขาทำเอง และสิ่งที่ยากที่สุดเวลาเรียน คือ การต่อสู้กับตัวเอง ลาเต้อาร์ตไม่ใช่แค่การฝึกทักษะด้านมือเท่านั้น แต่เป็นการฝึกสมาธิ ถ้ามีสมาธิอยู่กับตัว ค่อยๆ เรียนรู้เดี๋ยวก็ได้”

Mocha Latte with 3 Level Tulip Wings
Mocha Latte with 3 Level Tulip Wings
 • ประเภทการสอน : กาแฟ
 • ราคา : Basic Coffee Class 3,000 บาท ตอ่ คน / ครั้ง Private Latte Art Class 4,500 บาท ต่อคน / ครั้ง
 • วันเวลาในการเรียน : Basic Coffee Class เริ่มเรียนตั้งแต่ 9.00 น. -17.00 น. ส่วน Private Latte Art Class เริ่มเรียนตั้งแต่ 9.00 น. – ไปจนกว่าผู้เรียนจะสามารถทำได้จริง ส่วนวันที่ใช้ในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

 

COFFEEBARK HOMEROASTER
33/2 หมู่ 4 ถนนกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
โทร.08-9008-8929 08-1868-0710
www.facebook.com/coffeebarkhomeroaster

 


 

TINEE EATERY WORKSHOP

tinee-eatery-01

 

หลังพบว่าชีวิตหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของชีวิต คุณปุ๊ก-สุทธินี สันติวัฒนา อดีตกราฟิกดีไซเนอร์สาวจึงลาออกจากงานไปเข้าครัวตามฝันวัยเด็ก โดยเร่ิมต้นฝึกงานในโรงแรม Intercontinental Bangkok ก่อนบินลัดฟ้าไปฝึกฝีมือท่ี Holmesglen Institute of TAFE และเปิดคาเฟ่เล็กๆ ท่ีกรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียกว่า 7 ปี กระท่ังกลับมาเปิดร้านอาหารและเวิร์คชอปสตูดิโอด้านการทําอาหารในย่านทาวน์อินทาวน์แห่งน้ี

เชฟปุ๊กกเล่าว่า จุดเริ่มต้นของคลาสเกิดข้ึนจากความอยากแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ท่ีมีให้กับคนท่ีสนใจในส่ิงเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Let’s Cook Like A Pro ซึ่งปัจจุบันคลาสเรียนท่ีนี่เป็นไป ในลักษณะ Private Cooking Class เท่านั้น เพราะต้องการให้คนที่มาเรียนได้รับความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผ่านการลงมือทําอย่างจริงจังตลอด 1 วันเต็ม (35,000บาทต่อคน/ครั้ง) โดยเร่ิมต้นจากการนัดเข้ามาพูดคุยกันก่อนถึงจุดประสงค์ในการเรียน

“หัวใจสําคัญของการทําเบเกอรี่คือ คุณต้องเข้าใจวัตถุดิบ รู้ว่าวัตถุดิบนั้นๆ ทำอะไรได้บ้าง และต่างกันอย่างไร เช่น แป้งมีความละเอียดแบบไหนบ้าง ครีม นม น้ําตาลที่ใช้แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ให้ผลลัพธ์แบบไหน ซึ่งต้องทดลองและฝึกฝนกันอย่างจริงจัง”

tinee-eatery-02

 

หากผู้เรียนต้องการเรียนเพื่อไปเปิดกิจการร้านอาหารและคาเฟ่ เชฟปุ๊กก็จะช่วยคิดเมนูที่เหมาะกับคาแร็คเตอร์ของร้านมาประมาณ 4-5 เมนูตามความเหมาะสม พร้อมให้คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดร้าน หรือหากต้องการเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรก คลาสก็จะมีความผ่อนคลายมากข้ึน

“เราจะไม่พูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง แต่จะพูดความจริงกับเขา ถ้าไม่ดี ถ้าทําผิดวิธีก็บอกตรงๆ ว่าไม่ดี คุณทําผิด แต่ทุกครั้ง เราจะให้เหตุผลเสมอ เช่น เมนูนี้ต้องคนส่วนผสมอย่างเบามือ นั่นก็เพราะความละเอียดของฟองท่ีเกิดขึ้นมีผลกับความอร่อยของขนมในแง่มุมไหนบ้าง ในกรณีที่นักเรียนของเราต้องการเรียนเพื่อไปเปิดร้านเป็นของตัวเอง เราจะให้ความสําคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุน รวมถึงการจัดการร้าน มีการจับเวลาในการทําแต่ละเมนูเข้ามาร่วมด้วย เพราะท้ายสุดแล้วเราอยากให้เขาแก้ปัญหาได้จริงเมื่อไปเปิดร้านของตัวเอง เขาจำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนเองได้ ซึ่งถ้าเขาทำได้เราจะดีใจ และภูมิใจไปด้วย” เชฟอธิบายถึงสไตล์การเรียนการสอนให้เราฟังอย่างตั้งใจ

Matcha Green Tea Custard
Matcha Green Tea Custard

 

 • ประเภทการสอน : อาหารและเบเกอรี่ทุกประเภท
 • ราคา : เริ่มต้นที่ 35,000 บาท ต่อคน / ครั้ง
 • วันเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

 

TINEE EATERY WORKSHOP
2 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 08-3015-4555

 


 

Q&A BAR

qa-bar-01

 

คลาสเรียนค็อกเทลสุดเอกซ์คลูซีฟของบาร์ลึกลับใจกลางเมืองใหญ่แห่งนี้ เร่ิมต้นขึ้นจากความต้ังใจของกลุ่มคนที่ชื่นชอบค็อกเทลชนิดคลั่งไคล้จนฝึกฝนจริงจัง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเส้นทางสายบาร์เทนเดอร์นานเกือบ 10 ปี ก่อนทดลองเปิดบาร์ท่ีมีคอนเซ็ปต์ขึ้นช่ือเรื่องความบ้าคลั่งและสุดเหวี่ยงในการครีเอตเมนูอย่าง Sugar Ray You’ve Just Been Poisoned และมาท้าทายตัวเองอีกครั้งด้วยโจทย์ท่ีเนี้ยบขึ้น คลาสสิกขึ้น แต่ไม่ทิ้งลายความช่างทดลองในนาม Q & A Bar

คุณต่อ – วิภพ จินาพันธ์ และคุณบึ๊ก – อรรถพร เดอ-ซิลวา ซีเนียร์บาร์เทนเดอร์ผู้สอน Cocktail Class เล่าว่า “การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทําค็อกเทลและการเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นความต้ังใจท่ีสะสมไว้ตั้งแต่ทํา Sugar Ray จนกระทั่ง Q&A BAR เปิดมาเป็นเดือนที่ 6 ทุกอย่างเร่ิมลงตัว พวกเราจึงปัดฝุ่นแผนการน้ีอีกคร้ัง โดยแบ่งคลาส เรียนออกเป็น 2 ระดับ ระดับแรกเป็นคลาสที่เหมาะสําหรับ คนทั่วไปผู้หลงใหลการทําค็อกเทลดื่มท่ีบ้าน เราพยายามสอดแทรกวิธีคิดว่าเขาสามารถหยิบวัตถุดิบใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องดื่มอะไรได้บ้าง ส่วนระดับต่อมาจะเป็นคลาสท่ีเข้มข้นข้ึน เนื่องจากเป็นระดับท่ีนําไปใช้ในการทํางานจริง จึงสอดแทรกความรู้ต้ังแต่การโปรดิวซ์แอลกอฮอล์ การจําแนกประเภท ของเหล้า ประวัติศาสตร์ของค็อกเทล การมิกซิ่ง เรื่อยไปจนถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่าง จรรยาบรรณของการเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ดี”

qa-bar-02

 

“การทําคลาสเรียนเป็นความท้าทายใหม่ เพราะเป็นเหมือนอีกด้านของงานหลัก ส่วนเหตุผลลึกๆ ผมมองว่าส่วนตัวพวกเราเป็นคนไม่หยุดนิ่งกับการทําอะไรอยู่แล้ว และ Mixologist Cocktail ในบ้านเราก็กําลังโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังไม่ถึงจุดพีค เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้มันพีคขึ้นเรื่อยๆ และคงจะดีไม่น้อยหากสามารถกระจายวัฒนธรรมค็อกเทลเข้าไปสู่คนหลายๆ กลุ่มได้”

Milano Negroni
Milano Negroni

 

 • ประเภทการสอน : ค็อกเทล มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ Home Use Party และ ระดับ Advance
 • ราคาและวันเวลาในการเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน

 

Q&A Bar
235/13 สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร.0-2664-1445
www.qnabar.com
เปิดทุกวัน เวลา 19.00น.-02.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์

 


BANGKOK BOLD COOKING STUDIO

bangkok-bold-01

 

สวมบทเชฟใหญ่และนักวิชาการด้านอาหารมาหลายสิบปี ในท่ีสุด 3 เพื่อนซี้ที่หลงใหลในวัฒนธรรมอาหาร เจ้าของ Food Blog ชื่อเก๋ Bangkok Bold อย่าง เชฟหน่อย – ช่อทิพย์ อวยพรชัยสกุล Food Consultant ของร้าน Tales of Gold Mine และ September เชฟแอน-ศุภนัฐ คณารักษ์ Head Chef ของห้องอาหาร Spice Market โรงแรมอนันตรา สยาม (อดีตโฟร์ซีซันส์) และนักวิชาการด้าน Food Culture อย่าง ครูหนิง –
หทัยชนก นาจพินิจ ทั้งหมดตัดสินใจเร่ิมต้นบทบาทใหม่ในฐานะอาจารย์สอนทําอาหารไทยใน Cooking Studio ขนาดอบอุ่น บนถนนพระสุเมรุ

“หลายปีท่ีผ่านมาทุกคนผ่านการทํางานร้านอาหารมาเยอะแล้ว เราจึงอยากทําอะไรใหม่จากท่ีเคยทําอยู่ แต่ยังเป็นส่ิงท่ีชอบ นั่นคืออาหารไทย พวกเราจึงรวมตัวกันเปิด Cooking Studio เล็กๆ ที่ไม่ได้แค่สอนทําอาหาร แต่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเช่าสถานที่เพื่อทําเวิร์คชอป เซต ถ่ายอาหารในช่วงเช้าถึงบ่าย และมี Chef Table ให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ในช่วงเย็น”

เมนูส่วนใหญ่ที่คัดเลือกมาสอน เป็นเมนูที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หลายเมนูคัดสรรหามาจากความทรงจําก้นครัวในวัยเด็ก แบ่งออกเป็นคอร์ส Beginner สําหรับผู้เริ่มต้นเรียนได้ตามข้อเสนอที่จัดไว้ 4 ออปชั่น ออปชั่นละ 3 เมนู เช่น ผัดไทย ต้มยํากุ้ง และแกงเขียวหวานไก่ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง และคอร์ส Intermediate สําหรับคนที่อยากทำเมนูที่ท้าทายมากขึ้นสักหน่อย เช่น โรตีแกงมัสมั่น หรือหากผู้เรียนต้องการฃลองทําเมนูที่หารับประทานได้ยากหรืออยู่นอกเหนือจากข้อเสนอ ก็สามารถลิสต์รายละเอียดมาคุยกันได้

bangkok-bold-02

เชฟหน่อยเล่าว่า รูปแบบการ สอนของที่นี่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องไอเดียในการใช้วัตถุดิบ และเปิดกว้างในขั้นตอนการสร้างสรรค์ อาหารไทย ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองระหว่างครูกับลูกศิษย์อยู่เสมอ

“เราอยากให้คนที่มาเรียนได้วิธีคิดและเทคนิคกลับไป หน่ึงเมนูที่สอนเราพยายามนําเสนอแนวทางที่หลากหลายให้เขานํากลับไปปรับใช้
อย่างล่าสุดมีนักเรียนจากบรัสเซลส์มาเรียน แน่นอนว่าบ้านเขาไม่มีวัตถุดิบเหมือนสูตรต้นตํารับอย่างไทย แต่เขาสามารถนําผักผลไม้บ้านเขามาปรับใช้ในเมนูได้ สําหรับเราอาหารไทยน้ันไม่จําเป็นต้องทําโดยคนไทย วัตถุดิบจากไทยเท่าน้ัน แต่ความเป็นไทยมันแสดงออกอยู่ในรสชาติที่ครบเครื่อง เปรี้ยวหวานมันเค็มในจานเดียว แต่ก็ไม่ใช่กับทุกเมนูนะ (หัวเราะ) ส่วนตัวก็ไม่ได้หวังอะไรใหญ่โตไปกว่าน้ี เพราะเราทําท่ีนี่ด้วยความรักที่จะทําจริงๆ”

 

เน้ือเค็มต้มกะทิ
เน้ือเค็มต้มกะทิ

 

 • ประเภทการสอน : อาหาร ไทย 
 • ราคา : Beginner 2,500 บาท ตอ่ คน/ครั้ง (3 ชั่วโมง) Intermediate 4,000 บาท ต่อคน/ครั้ง (3 ชั่วโมง)
 • วันเวลาในการเรียน : เวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. หรือ 14.00 น.-17.00 น. ส่วนวันที่ใช้ในการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

 

BANGKOK BOLD COOKING STUDIO
503 ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. 09-8829-4310
www.facebook.com/BangkokBoldCookingStudio

เรื่อง : polarpoid
ภาพ : ศุภกร