Sansiri Educational Playground พื้นที่เรียนรู้ซึ่งเป็นมากกว่าสนามเด็กเล่น

ก่อนที่เราจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ เชื่อว่าทุกคนต่างเคยผ่านการเล่นสนุกในพื้นที่แห่งการเสริมแกร่งจินตนาการและพัฒนาการด้านร่างกายอย่าง “สนามเด็กเล่น” มาก่อนทั้งนั้น 

เพราะสนามเด็กเล่นเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเด็ก ๆ ให้ได้ออกมาเติมแต่งจินตนาการกันอย่างอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสนามเด็กเล่นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เด็กยิ่งสามารถฝึกการเข้าสังคม กล้าตัดสินใจ รู้จักแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงเสริมทักษะทางด้านความคิดและร่างกาย ซึ่งล้วนเสริมสร้างให้พวกเขาได้เติบโตและกล้าเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ เหมือนอย่าง “Sansiri Educational Playground” พื้นที่สำหรับเด็กที่เป็นมากกว่าสนามเด็กเล่น คลิปนี้

ด้วยแนวคิดของแสนสิริที่ไม่ได้มุ่งสร้างแค่ที่อยู่อาศัย แต่ยังใส่ใจในการสร้างทุกชีวิต จึงเกิดเป็นโครงการ “Sansiri Educational Playground มากกว่าสนามเด็กเล่น” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง แสนสิริ กับผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ออกแบบเครื่องเล่นที่แตกต่าง เน้นคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก ๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวร่างกาย สติปัญญา อารมณ์การเข้าสังคม และในทุก ๆ ปี จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้แล้วแสนสิริยังคงใช้กลยุทธ์ Complete Your Living Experience เติมเต็มชีวิตให้ครบสมบูรณ์แบบ ทุกช่วงเวลาให้กับลูกบ้านคนสําคัญ เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีการใส่ใจพัฒนาการของลูก ๆ มักออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านตามพื้นที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน Sansiri Educational Playground มีโครงการนําร่องอยู่ทั้งหมด 9 โครงการ ทั่วกรุงเทพฯ โดยในแต่ละโครงการก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ

คอนเซ็ปต์ Farmland จากโครงการ บุราสิริปัญญา อินทรา เฟส 2 ออกแบบภายใต้แนวความคิดหลัก New England Farmland แรงบันดาลใจและการสร้างเรื่องราวผ่านกระบวนการต่างๆ ในฟาร์ม ผ่านการเล่น playscape พร้อมทางพัฒนาด้านร่างกายผ่านการเล่น และกระตุ้นจินตนาการผ่าน story Farmland ที่สะท้อนวิถีธรรมชาติรอบตัวตีความมาเป็นเครื่องเล่นปลูก (เล่นกองทราย) – เก็บเกี่ยว (crop circle) – กักเก็บผลผลิต (โรงนา) – จัดจ่าย (fair เล่นสนุก) ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายผ่านการเล่นที่เน้นการฝึกก้าว การเขย่ง การทรงตัว และการกะระยะทาง ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสำคัญของขาทั้งส่วนบนและส่วนล่าง, เพิ่มความสามารถในการจับผ่านการปีนป่ายที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขน พร้อมทั้งกระตุ้นจินตนาการผ่านการสร้างเรื่องราวที่สะท้อนวิธีธรรมชาติรอบตัว และกระตุ้นด้านอารมณ์และ สังคมผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในขณะเล่น

คอนเซ็ปต์ Farmland จากโครงการ บุราสิริปัญญา อินทรา เฟส 2
คอนเซ็ปต์ Farmland จากโครงการ บุราสิริปัญญา อินทรา เฟส 2 
คอนเซ็ปต์ Farmland จากโครงการ บุราสิริปัญญา อินทรา เฟส 2

คอนเซ็ปต์ ปีนป่าย กระจายแสง จากโครงการบุราสิริวงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2 ออกแบบจากแนวความคิด DIAMOND หรือการเจียรนัยที่ทำให้เกิดเหลี่ยมมุมที่สะท้อนแสงสีสวยงาม ตีความเป็นเกมส์ DIAMOND HUNTER โดยมีวิธีการเล่นรูปแบบต่างๆ แทรกไปตามแต่ละเส้นสายของแสงสีต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ผ่านการเล่นที่เน้นการฝึกก้าว ปีนป่าย กระโดด ทรงตัว การกะระยะทางที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสำคัญของขาทั้งส่วนบนและส่วนล่าง และเพิ่ม ความสามารถในการจับ ผ่านการปีนป่ายที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขน อีกทั้งยังทั้งกระตุ้นจินตนาการผ่านการสร้าง เรื่องราวที่ส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ การสำรวจ และการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นด้าน อารมณ์และสังคมผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในขณะเล่น  เป็นต้น

คอนเซ็ปต์ ปีนป่าย กระจายแสง จากโครงการบุราสิริวงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2
คอนเซ็ปต์ ปีนป่าย กระจายแสง จากโครงการบุราสิริวงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2
คอนเซ็ปต์ ปีนป่าย กระจายแสง จากโครงการบุราสิริวงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2

สองคอนเซ็ปต์ที่เราพูดถึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างแสนสิริ กับผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช เท่านั้น พบกับ “Sansiri Educational playground มากกว่าสนามเด็กเล่น” ในคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้ที่

  • โครงการ เศรษฐสิริปิ่นเกล้า – กาญจนาภิเษก, ในฐาน เขย่ง ก้าว กระโดด
  • โครงการ ฮาบิเทีย บอนด์ ราชพฤกษ์, ในฐาน Lest’s Drive
  • โครงการ บุราสิริราชพฤกษ์- 345, ในฐาน บันไดงู
  • โครงการ คณาสิริลําลูกกา คลอง 2, ในฐาน Mini Race
  • โครงการ เศรษฐสิริกรุงเทพกรีฑา, ในฐาน เล่น นับ เลข
  • โครงการ เศรษฐสิริแจ้งวัฒนะ ประชาชื่น – แจ้งวัฒนะ, ในฐาน Maze Garden
  • โครงการ บุราสิริปัญญา อินทรา เฟส 2, ในฐาน Farmland
  • โครงการ บุราสิริวงแหวน – อ่อนนุช เฟส 2, ในฐาน ปีนป่ายกระจายแสง
  • โครงการ บุราสิริบางนา สุวรรณภูมิ, ในฐาน Adventure of Marine Life

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: Sansiri Educational Playground

#SansiriBestYearEver #SansiriEducationalPlayground #CompleteYourLivingExperience