KITCHEN GARDEN สวนครัวริมระเบียง

การจัดสวนครัว ในเทอร์ราเรียม (Terrarium) ไอเดียปลูกพืชผักสวนครัวที่ใบสวยและส่งกลิ่นหอมสามารถช่วยเติมแต่งสวนของคุณให้สดชื่นยิ่งขึ้น อันที่จริงการเลือก พรรณไม้จําพวกนี้มาย้ายปลูกลง กระถางทําได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นไม้ขนาดเล็กถึงกลางและชอบแสงแดดจัดอยู่แล้ว อีกท้ังยังทนโรคต่างๆได้ดี วันนี้เราจึงอยากอยากแนะนําไอเดียการจัดสวนครัวในเทอร์ราเรียขนาดเล็ก เหมาะตกแต่งริมระเบียงคอนโดมิเนียม หรือบ้านที่ไม่มีแปลงดินให้เพาะปลูก โดยแบ่งขั้นตอนง่ายแสนง่ายได้ดังน้ี

การจัดสวนครัว

01  เลือกเทอร์ราเรียมขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ แนะนําให้มีฐานเป็นร่องเผื่อสําหรับการระบายน้ํา แล้วนําไปวาง ไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงได้ดี

02  เลือกพรรณไม้สวนครัวขนาดกลางและเล็ก เช่น ตะไคร้ ข่า พริก มะนาว โหระพา สะระแหน่ แมงลัก ฯลฯ ปลูกใส่กระถางขนาดเล็ก ผสมปุ๋ยคอกหรือกาบมะพร้าวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและการระบายน้ําได้ดี แล้วนําไปจัดวางไว้ในเทอร์ราเรียม หรือวางตกแต่งรอบ ๆ ให้สวยงาม

03  เนื่องจากแต่เดิมพรรณไม้สวนครัว ไม่ใช่พืชที่ปลูกใส่กระถาง เพราะฉะนั้นควรเลือกกระถางที่มีขนาด เหมาะสมกับช่วงอายุและระบบรากพืชเป็สำคัญ ควรวางกระถางและเทอร์ราเรียมให้สูง 40 – 50 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะท่ีสามารถนั่งตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย หรืองานอื่นๆได้สะดวก

 

TIP
  • ในกรณีที่บ้านหรือคอนโดมิเนียมของคุณได้รับแสงไม่เพียงพอ หรือระเบียงของคุณค่อนข้างร่ม แนะนำให้ปลูกผักชี กะเพรา หอมเล็ก หรือขิง เพราะเป็นพืชที่ทนร่มได้ดี
  • การย้ายพืชผักสวนครัวมาปลูกในกระถางขนาดเล็ก ควรรดน้ําให้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเช้า ให้มีน้ำขังอยู่ในถาดรองตลอดเวลา เผื่อสําหรับการระเหยของน้ำในวันอากาศร้อน และควรหลีกเลี่ยงการรดน้ําเวลากลางวัน เพราะจะทําให้ใบไหม้และเฉาได้

 


 

kichen-garden-01
01 กะเพรา  02 มินต์  03 มะละกอ  04 โรสแมรี่  05 ตะไคร้  06 สะระแหน่  07 มะขาม  08 ว่านหางจระเข้

 

ขอบคุณ
เทอร์ราเรียมจาก ร้านปองาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณมีน โทร. 09-5539-9465
สถานที่ ร้าน Farm to Table โทร.0-2004-8771 www.facebook.com/FarmToTableOrganicCafe

 

เรื่อง : Ektida N.
ภาพ : นันทิยา
สไตล์ : ประไพวดี