ดอกไม้ สำหรับคนมีความรัก YOUR FLOWERS, YOUR LOVE

ถึงแม้ว่าจะผ่านเทศกาลแห่งความรักมาแล้ว แต่เชื่อว่าบรรยากาศของความรักยังคงอบอวลและไม่จางหายไปง่ายๆ และสิ่งท่ีสื่อถึงความรักที่นิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น “ดอกไม้” แต่ดอกไม้ก็ไม่ได้มีความหมายถึง “รัก” ในวันแห่งความรักเท่าน้ัน แต่ยังมีอีกหลายความหมายที่เหมาะสมกับเทศกาลอื่นๆ ทั้งการแสดงความยินดี อวยพรให้เกิดโชคลาภและความโชคดี วันนี้ room จึงขออาสาแนะนําดอกไม้แต่ละชนิดว่ามีความหมายดีอะไรกันบ้าง

 

ดอกไม้

01 คัทลียา ความรักที่เฝ้าคิดถึงอยู่ตลอดเวลา หรือแสดงความยินดี อีกทั้งยังหมายถึงความเคารพเลื่อมใส (จำหน่ายเป็นดอก ดอกละ 25 บาท)

02 ทานตะวัน หมายถึง รักเดียวใจเดียว ความรักที่มั่นคงและชื่นชมยินดีในความสําเร็จต่างๆ (จําหน่ายเป็นช่อ ช่อละ 100 บาท)

03 ดอกมัม หมายถึง รักอย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนเพื่อน (จําหน่ายเป็นช่อ เริ่มต้นช่อละ 80 บาท)

04 ดอกคัตเตอร์ หมายถึง ความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือแอบรัก อีกนัยหนึ่งก็เป็นการชื่นชมผู้รับว่า เป็นคนมีน้ําใจไมตรี (จําหน่ายเป็นช่อ เริ่มต้นช่อละ 80 บาท)

05 ลิลี่สีขาว หมายถึง ความรักท่ีอ่อนหวานบริสุทธิ์และจริงใจ เหมาะสําหรับโอกาสที่ต้องการทําความรู้จัก (จําหน่ายเป็นช่อ ช่อละ 260 บาท)

 

ดอกไม้

06 เบญจมาศสีขาว หมายถึง ความรักที่ซื่อสัตย์หรือชื่นชมผู้รับว่าเป็นคนน่าเคารพเลื่อมใส (จําหน่ายเป็นช่อ ช่อละ 300 บาท)

07 เยอร์บีร่า หมายถึง ความรักท่ีไร้เดียงสา แต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง (จําหน่ายเป็นช่อ ช่อละ 50 บาท)

08 ทิวลิป หมายถึง การหลงรักแบบถอนตัวและใจไม่ข้ึน (จําหน่ายเป็นช่อ ช่อละ 300 บาท)

09 คาร์เนชั่นสีชมพู หมายถึง ความรักท่ีกําลังผลิบาน (จําหน่ายเป็นช่อ เริ่มต้นช่อละ 80 บาท)

 


 

เรื่อง : Ektida N.
ภาพ : จิระศักดิ์
สไตล์ : ประไพวดี