MR.&MRS. DESIGNER คู่รักแห่งโลกดีไซน์ศตวรรษที่ 20

ในศตวรรษก่อน “ความรัก” กับหน้าที่การงานดูเหมือนจะถูกแยกออกจากกันอย่างส้ินเชิง เมื่อผู้หญิงส่วนใหญ่ของสังคมโลกยังผูกขาดกับอาชีพแม่บ้าน และฝ่ายชายรับหน้าท่ีหลักในการทํามาหาเงิน จวบจนศตวรรษท่ี 20 เมื่อสังคมเริ่มเปิดกว้าง (ขึ้นบ้าง) ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในหลากหลายอาชีพไม่ต่างจากผู้ชาย โลกในยุคนั้นจึงได้เห็นชีวิตรักที่เริ่มต้นและดําเนินไปพร้อมกับชีวิตการทํางาน และต่อไปนี้คือซีรีส์ของ 3 คู่รักนักออกแบบท่ีทํางานดีไซน์กันอย่าง “เคียงบ่าเคียงไหล่” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมและทรงอิทธิพลท่ีสุดในศตวรรษที่ 20

ROBERT VENTURI & DENISE SCOTT BROWN

Photo: Venturi Scott Brown and Associates
Photo: Venturi Scott Brown and Associates

วาทกรรม “Less is a Bore” ของ Robert Venturi ที่หาญกล้าท้าทาย Less is More ของ Ludwig Mies Van Der Rohe ซึ่งเป็นเหมือนต้นแบบของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในศตวรรษที่ 20 คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาและภรรยา Denise Scott Brown คือคู่สถาปนิกที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวคิดสถาปัตยกรรมสไตล์ Postmodern **

ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในปี ค.ศ. 1960 ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ในปีเดียวกันนี้เอง โรเบิร์ตก็ได้ก่อตั้งบริษัทของเขาร่วมกับเพื่อน ก่อนจะเปลี่ยนหุ้นส่วนหลายครั้ง และเมื่อทั้งคู่แต่งงานกันในปี ค.ศ.1967 สองปีต่อมา เดนิสก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนอย่างเต็มตัว และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Venturi, Scott Brown and Associates (VSBA)

(ซ้าย) Vanna Venturi House (1964) บ้านคุณแม่ของ Robert Venturi บ้านหลังนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์นชิ้นแรก ๆ ของโลก (Photo: wikipedia.org) (ขวา) Photo: VSBA.com
(ซ้าย) Vanna Venturi House (1964) บ้านคุณแม่ของ Robert Venturi บ้านหลังนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์นชิ้นแรก ๆ ของโลก (Photo: wikipedia.org)
(ขวา) Photo: VSBA.com

นอกจากผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ฉีกกรอบความโมเดิร์นที่เรียบง่าย น่าเบื่อ และกลายเป็นกรณีศึกษาของสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์นที่ใครๆ ต้องอ้างถึง วรรณกรรมงานเขียนเชิงทฤษฎีของทั้งคู่ยังสะท้อนวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม และได้กลายเป็นไบเบิ้ลของนักเรียนสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

Learning from Las Vegas (1972) งานเขียนที่เปิดมุมมองให้สถาปนิกมองนอกกรอบสไตล์ โมเดิร์นในยุคน้ัน ถือเป็นหนังสือที่นักเรียนสถาปัตยกรรมทุกคน ควรอ่าน (Photo: Vignelli Associates)
Learning from Las Vegas (1972) งานเขียนที่เปิดมุมมองให้สถาปนิกมองนอกกรอบสไตล์ โมเดิร์นในยุคน้ัน ถือเป็นหนังสือที่นักเรียนสถาปัตยกรรมทุกคน ควรอ่าน (Photo: Vignelli Associates)

ในปี ค.ศ. 1991 เมื่อโรเบิร์ตได้รับ Pritzker Architecture Prize รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับแวดวงสถาปัตยกรรมแต่เพียงผู้เดียว ทั้ง ๆ ที่ภรรยาของเขาได้ร่วมทำงานเคียงข้างกันมาตลอดเกือบ 30 ปี ดราม่าในครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ยังคงไม่เท่าเทียมของผู้หญิงในวงการออกแบบที่เดนิสเผชิญมาตั้งแต่ยุค 70

ล่าสุดทั้งคู่ได้รับรางวัล The American Institute of Architects (AIA) Gold Medal 2016 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการชดเชยสิ่งที่เดนิสควรได้รับมาตั้งแต่สองทศวรรษที่แล้ว

Did you know?

** Postmodern คือ แนวคิดของการออกแบบหลังยุคโมเดิร์นช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่ปฏิเสธกฎเกณฑ์ต่างๆ เน้นเสรีภาพของบุคคล องค์ประกอบที่ผสมผสานระหว่างความแข็งกร้าว ตรงไปตรงมา สัจจะแห่งเนื้อแท้ หลอมรวมกับความคลาสสิกนุ่มนวลอ่อนช้อย

อ่านต่อ MR.&MRS. DESIGNER คู่รักแห่งโลกดีไซน์ศตวรรษที่ 20 : CHARLES & RAY EAMES

Photo: eamesoffice.com
[ คลิก ]

อ่านต่อ MR.&MRS. DESIGNER คู่รักแห่งโลกดีไซน์ศตวรรษที่ 20 : LELLA & MASSIMO VIGNELLI

Photo: designisonefilm.com
[ คลิก ]

เรื่อง : Monosoda

Design Documentary:
อ่านเรื่องราวของสถาปนิกและนักออกแบบคนดังใน
Meet the Masters
[ คลิก
 ]