MR.&MRS. DESIGNER คู่รักแห่งโลกดีไซน์ศตวรรษที่ 20

ในศตวรรษก่อน “ความรัก” กับหน้าที่การงานดูเหมือนจะถูกแยกออกจากกันอย่างส้ินเชิง เมื่อผู้หญิงส่วนใหญ่ของสังคมโลกยังผูกขาดกับอาชีพแม่บ้าน และฝ่ายชายรับหน้าท่ีหลักในการทํามาหาเงิน จวบจนศตวรรษท่ี 20 เมื่อสังคมเริ่มเปิดกว้าง (ขึ้นบ้าง) ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในหลากหลายอาชีพไม่ต่างจากผู้ชาย โลกในยุคนั้นจึงได้เห็นชีวิตรักที่เริ่มต้นและดําเนินไปพร้อมกับชีวิตการทํางาน และต่อไปนี้คือซีรีส์ของ 3 คู่รักนักออกแบบท่ีทํางานดีไซน์กันอย่าง “เคียงบ่าเคียงไหล่” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมและทรงอิทธิพลท่ีสุดในศตวรรษที่ 20

LELLA & MASSIMO VIGNELLI

Photo: designisonefilm.com
Photo: designisonefilm.com

ถ้า Massimo Vignelli คือเครื่องจักรผลิตความฝันสุดบรรเจิด Lella Vignelli คือฝั่งของฟังก์ชันและเหตุผล ทุกคอมเม้นต์จากเลลลาที่มีต่อไอเดียของแมสซิโมคือเหตุผลที่ผลักดันให้ผลงานดีไซน์และสตูดิโอออกแบบของท้ังคู่มาสู่จุดสูงสุด

ในปี ค.ศ. 1956 เมื่อคร้ังที่แมสซิโมยังเป็นนักเรียนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และเลลลายังเรียนไฮสกูล ท้ังคู่ได้พบกันในงานประชุมด้านงานสถาปัตยกรรมในอิตาลี ก่อนจะแต่งงานกันในปี ค.ศ. 1957 กระท่ังปี ค.ศ. 1971 พวกเขาได้ก่อต้ังสตูดิโอ Vignelli Associates ข้ึน และมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆจนมีออฟฟิศทั้งในมิลาน นิวยอร์ก และปารีส

ตลอดการร่วมงานและร่วมชีวิตมา 50 กว่าปี ทั้งคู่ได้สร้างผลงานช้ันยอดท่ีครอบคลุมกว้างขวางเกือบทุกแขนง ท้ังแผนท่ีรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์ก งานออกแบบโลโก้ของสายการบิน American Airlines, IBM, ห้างสรรพสินค้า Bloomingdale’s ไปจนถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และงานตกแต่งภายใน

(ซ้าย) แผนท่ีรถไฟใต้ดินนิวยอร์กในปีค.ศ.1972 สร้างแนวทางใหม่ในงานกราฟิกยุคนั้น เส้นทางรถไฟใต้ดินถูกทำให้โมเดิร์นขึ้น แต่ก็ยังถูกวิจารณ์จากผู้ใช้งาน เพราะตำแหน่งสถานที่และจุดอ้างอิงไม่ตรงกับความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ตามที่ผู้ใช้คุ้นเคย (Photo: mapdesign.icaci.org) (ขวา) Handkerchief Chair เก้าอี้ที่ทั้งคู่ออกแบบให้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Knoll (Photo: knoll.com)
(ซ้าย) แผนท่ีรถไฟใต้ดินนิวยอร์กในปีค.ศ.1972 สร้างแนวทางใหม่ในงานกราฟิกยุคนั้น เส้นทางรถไฟใต้ดินถูกทำให้โมเดิร์นขึ้น แต่ก็ยังถูกวิจารณ์จากผู้ใช้งาน เพราะตำแหน่งสถานที่และจุดอ้างอิงไม่ตรงกับความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ตามที่ผู้ใช้คุ้นเคย (Photo: mapdesign.icaci.org)
(ขวา) Handkerchief Chair เก้าอี้ที่ทั้งคู่ออกแบบให้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Knoll (Photo: knoll.com)

แม้จะร่วมกันออกแบบมาตลอด ชื่อของเลลลากลับโดนละเลยในหลาย ๆ สื่อ ดังน้ันก่อนท่ีแมสซิโมจะจากไปด้วยวัย 83 ปี เขาได้จัดพิมพ์หนังสือ Designed by Lella Vignelli เพื่อบอกเล่าถึงผลงานและเรื่องราวของภรรยาซึ่งกําลังป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ไว้อย่างครบถ้วน

ในปัจจุบัน Vignelli Center for Design Studies คือพื้นท่ีเก็บรวบรวมผลงานของพวกเขา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาปรัชญาการดีไซน์ของดีไซเนอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคู่หนึ่งในศตวรรษที่ 20

(ซ้าย) งานดีไซน์โลโก้ของ American Airlines ฟ้อนต์ในตํานานอย่าง Helvetica ถูกนํามาใช้อย่างเรียบง่ายและทรงพลัง (Photo: bigthink.com) (ขวา) ผลงานการดีไซน์โลโก้ของห้างสรรพสินค้า Bloomingdale’s (Photo: tversover.no)
(ซ้าย) งานดีไซน์โลโก้ของ American Airlines ฟ้อนต์ในตํานานอย่าง Helvetica ถูกนํามาใช้อย่างเรียบง่ายและทรงพลัง (Photo: bigthink.com)
(ขวา) ผลงานการดีไซน์โลโก้ของห้างสรรพสินค้า Bloomingdale’s (Photo: tversover.no)

อ่านต่อ MR.&MRS. DESIGNER คู่รักแห่งโลกดีไซน์ศตวรรษที่ 20 : CHARLES & RAY EAMES

Photo: eamesoffice.com
[ คลิก ]

อ่านต่อ MR.&MRS. DESIGNER คู่รักแห่งโลกดีไซน์ศตวรรษที่ 20 : ROBERT VENTURI & DENISE SCOTT BROWN

Photo: Venturi Scott Brown and Associates
[ คลิก ]

เรื่อง : Monosoda

Design Documentary:
อ่านเรื่องราวของสถาปนิกและนักออกแบบคนดังใน
Meet the Masters
[ คลิก
 ]