[DIY] เก้าอี้ไม้ พร้อมโต๊ะติดผนังปรับได้ สไตล์ Summer Watermelon

ขั้นตอนการทำ เก้าอี้

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

ขันนอตยึดแผ่นไม้หกเหลี่ยมกับโครงไม้หกเหลี่ยมติดกัน เพื่อทำท็อปเก้าอี้

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

เจาะรู ที่ท่อนไม้สี่เหลี่ยมคางหมู

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

ยึดท่อนไม้สี่เหลี่ยมคางหมู ที่จุดกึ่งกลางท็อปเก้าอี้

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

เจาะรู ที่ขาเก้าอี้ให้ครบทุกขา

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

ยึดนอตติดขาไม้

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

ยึดขาเก้าอี้ ติดกับแผ่นท็อปเก้าอี้

เก้าอี้ไม้ ขั้นตอน

หยิบ สี พู่กัน ขึ้นมา ถึงเวลาแต่งแต้มสีสันกันแล้ววว

>>ไปดูผลงานสำเร็จกันหน่อย<<