NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่

เพราะให้ความสำคัญกับกธรรมชาติรอบบ้าน จึงต่อเติมชานระเบียงให้ต่อเนื่องกับห้องนั่งเล่น สามารถออกมานั่งเล่น อ่ิมเอมกับวิวริมคลองได้อย่างสบายใจ
เพราะให้ความสำคัญกับกธรรมชาติรอบบ้าน จึงต่อเติมชานระเบียงให้ต่อเนื่องกับห้องนั่งเล่น สามารถออกมานั่งเล่น อิ่มเอมกับวิวริมคลองได้อย่างสบายใจ
ชานนั่งเล่นต่อเนื่องจากห้องนั่งเล่น เน้นความโปร่งโล่ง ไม่มีอะไรมาบดบังสายตา จึงชมวิวคลองและสวนได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ียังทําหลังคาไม้ยื่นออกไป ช่วยบังแสงและบังฝนให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลา
ชานนั่งเล่นต่อเนื่องจากห้องนั่งเล่น เน้นความโปร่งโล่ง ไม่มีอะไรมาบดบังสายตา จึงชมวิวคลองและสวนได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ียังทําหลังคาไม้ยื่นออกไป ช่วยบังแสงและบังฝนให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลา
ท่าเรือริมน้ํากับโครงหลังคารูปทรงแปลกตานี้ คือหน่ึงในงานทดลองของเจ้าของบ้าน ก่อนนําไปใช้ออกแบบให้รีสอร์ตแห่งหนึ่ง
ท่าเรือริมน้ํากับโครงหลังคารูปทรงแปลกตานี้ คือหน่ึงในงานทดลองของเจ้าของบ้าน ก่อนนําไปใช้ออกแบบให้รีสอร์ตแห่งหนึ่ง
คุณพิมและคุณโอกําลังเล่าถึงไอเดียในการรีโนเวตเฟอร์นิเจอร์เก่าภายในบ้านให้เราฟัง
คุณพิมและคุณโอกําลังเล่าถึงไอเดียในการรีโนเวตเฟอร์นิเจอร์เก่าภายในบ้านให้เราฟัง
แม้จะเป็นหน้าต่างเก่าเมื่อ70ปีก่อน แต่ได้ดีไซน์วิธีการเปิด-ปิดให้หลากหลาย เข้ากับสภาพอากาศในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นบานเปิดขนาดกว้างที่สามารถรับลมได้อย่างดีในหน้าร้อน หรือบานกระทุ้งที่ทําหน้าที่เป็นกันสาดในช่วงหน้าฝน
แม้จะเป็นหน้าต่างเก่าเมื่อ70ปีก่อน แต่ได้ดีไซน์วิธีการเปิด-ปิดให้หลากหลาย เข้ากับสภาพอากาศในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นบานเปิดขนาดกว้างที่สามารถรับลมได้อย่างดีในหน้าร้อน หรือบานกระทุ้งที่ทําหน้าที่เป็นกันสาดในช่วงหน้าฝน
พราะอยากให้ผนังส่วนครัวไทยท่ีสร้างขึ้นใหม่ ทําหน้าท่ีเป็นเสมือนแบ็กดร็อป จึงเลือกใช้ผนังคอนกรีตทึบ โชว์ร่องรอยไม้แบบท่ีเกิดจากกระบวนการหล่อ
พราะอยากให้ผนังส่วนครัวไทยท่ีสร้างขึ้นใหม่ ทําหน้าท่ีเป็นเสมือนแบ็กดร็อป จึงเลือกใช้ผนังคอนกรีตทึบ โชว์ร่องรอยไม้แบบท่ีเกิดจากกระบวนการหล่อ
บ้านพักคนงานและและโรงครัวเก่า เปลี่ยนเป็นชานกว้างเช่ือมต่อพื้นที่จากตัวบ้านกับครัวไทยซึ่งสร้างขึ้นใหม่ กลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ จะนั่งเล่น ทํางาน จัดปาร์ตี้บาร์บีคิว ทําบุญเลี้ยงพระ นั่งสมาธิ หรือเล่นโยคะ กิจกรรมไหนก็เพลิดเพลินได้ทั้งนั้น
บ้านพักคนงานและและโรงครัวเก่า เปลี่ยนเป็นชานกว้างเชื่อมต่อพื้นที่จากตัวบ้านกับครัวไทยซึ่งสร้างขึ้นใหม่ กลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ จะนั่งเล่น ทํางาน จัดปาร์ตี้บาร์บีคิว ทําบุญเลี้ยงพระ นั่งสมาธิ หรือเล่นโยคะ กิจกรรมไหนก็เพลิดเพลินได้ทั้งนั้น
บันไดเก่าเสียหายจากปลวกได้รับการทําข้ึนใหม่โดยคงดีไซน์เดิมไว้ สังเกตได้จากคอบันไดสุดคลาสสิกท่ีทําขึ้นใหม่ แต่แอบเติมความน่าสนใจ ด้วยกระเบื้องอิฐเผาท่ีบริเวณผนังทางขึ้น
บันไดเก่าเสียหายจากปลวกได้รับการทําขึ้นใหม่โดยคงดีไซน์เดิมไว้ สังเกตได้จากคอบันไดสุดคลาสสิกที่ทําขึ้นใหม่ แต่แอบเติมความน่าสนใจ ด้วยกระเบื้องอิฐเผาที่บริเวณผนังทางขึ้น
ห้องนอนเดิม เพิ่มเติมคือเตียงเก่า ที่นํามาขัดสีใหม่ ตกแต่งอย่างเรียบง่าย เพื่อไม่ให้มีอะไรมารบกวนบรรยากาศขณะนอนหลับ
ห้องนอนเดิม เพิ่มเติมคือเตียงเก่า ที่นํามาขัดสีใหม่ ตกแต่งอย่างเรียบง่าย เพื่อไม่ให้มีอะไรมารบกวนบรรยากาศขณะนอนหลับ
เจ้าของ-ออกแบบ-ตกแต่ง : คุณพิม วรรณประภา และคุณธนัตถ์ สิงหสุวิช

 


เรื่อง : polarpoid
ภาพ : นันทิยา, จิระศักดิ์
สไตล์ : ประไพวดี
คอลัมน์ : room to room
room magazine : March 2016 No.157

อ่านต่อ: A HOUSE FROM HANDS AND HEART :
โฮมออฟฟิศ จากสองมือและหัวใจ

อ่านต่อ: BALANCED LIVING เป็นอยู่อย่างสมดุล