NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่

เป็นเวลากว่า 5 ปีที่คุณพิมและคุณโอช่วยกันคืนชีวิตชีวาให้บ้านเก่าของคุณปู่จนสำเร็จอีกครั้ง ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทุกพักร้อน บ้านจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกๆ วัยกำลังน่ารักของทั้งคู่ที่ปีนเก็บมะม่วงในสวน

“ทุกครั้งเมื่อมาที่นี่เรารู้สึกว่าชีวิตมันช้าลง เหมือนเราตัดขาดจากความวุ่นวาย ได้สังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้น แต่ด้วยสเปซที่ค่อนข้างเปิดรับธรรมชาติ จึงมีข้อดีข้อเสียตามสภาพ แต่เมื่อเราเลือกใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติก็ต้องยอมรับในส่ิงที่ธรรมชาติมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นจิ้งจก แมลง หรือนก ก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ (หัวเราะ)” คุณพิมเล่า

ก่อนคุณโอกล่าวทิ้งท้าย “วันแรกที่บ้านหลังนี้เสร็จแล้ว เราได้พาคุณพ่อมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ มันคือความทรงจําที่ดีมากสําหรับผม เพราะเขาได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เรายังถ่ายรูปวันนั้นเก็บไว้อยู่เลย คุณพ่อยิ้มแย้มมาก ความสุขเหล่านี้แหละที่ช่วยเติมเต็มให้คนรุ่นเรารู้สึกภูมิใจ และมีความสุขตามไปด้วย”

// ด้วยสเปซที่ค่อนข้างเปิดรับธรรมชาติ จึงมีข้อดีข้อเสียตามสภาพ
แต่เมื่อเราเลือกใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ //

เมื่อมองผ่านประตูรั้วเข้าไป จะพบกับตัวบ้านเก่าอายุ 70 ปี พื้นท่ีช้ันล่างเปิดโล่งจากหน้าบ้าน เรื่อยไปจนถึงบริเวณครัวไทยด้านหลังสำหรับจอดรถ
เมื่อมองผ่านประตูรั้วเข้าไป จะพบกับตัวบ้านเก่าอายุ 70 ปี พื้นที่ช้ันล่างเปิดโล่งจากหน้าบ้าน เรื่อยไปจนถึงบริเวณครัวไทยด้านหลังสำหรับจอดรถ
ย้ายห้องทํางานเก่าออก แล้ว เปลี่ยนเป็นส่วนรับประทานอาหาร ต่อเนื่องกับระเบียงนั่งเล่นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวรุ่นใหม่ให้สามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้ในพื้นที่เดียว พร้อมๆ กับดีไซน์ให้เปิดรับธรรมชาติอย่างเต็มที่ สังเกตได้จากช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ที่มีอยู่รอบห้อง
ย้ายห้องทํางานเก่าออก แล้วเปลี่ยนเป็นส่วนรับประทานอาหาร ต่อเนื่องกับระเบียงนั่งเล่นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวรุ่นใหม่ให้สามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้ในพื้นที่เดียว พร้อมๆ กับดีไซน์ให้เปิดรับธรรมชาติอย่างเต็มที่ สังเกตได้จากช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ที่มีอยู่รอบห้อง
เพิ่มส่วนแพนทรี่เล็ก ๆ สําหรับ ทําอาหารเบาๆยามเช้า และเก็บ ล้างจานชามเล็กๆน้อยๆ โดยยังคงมีไม้เป็นวัสดุหลักในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นช้ันวางไม้บิลท์อิน หรือเคาน์เตอร์ไม้ท็อปหินสีดำ
เพิ่มส่วนแพนทรี่เล็ก ๆ สําหรับ ทําอาหารเบาๆยามเช้า และเก็บ ล้างจานชามเล็กๆน้อยๆ โดยยังคงมีไม้เป็นวัสดุหลักในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นช้ันวางไม้บิลท์อิน หรือเคาน์เตอร์ไม้ท็อปหินสีดำ
นอกจากให้ความสำคัญเรื่อง แสงธรรมชาติและการระบายอากาศภายในห้องน้ําแล้ว เจ้าของบ้านยังแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนด้วยการก่อผนังก้ันบางส่วน
นอกจากให้ความสำคัญเรื่อง แสงธรรมชาติและการระบายอากาศภายในห้องน้ําแล้ว เจ้าของบ้านยังแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนด้วยการก่อผนังก้ันบางส่วน
ต่อขยายห้องนั่งเล่นเดิมให้ยาวออกไปอีกหน่ึงช่วงเสา แล้วผนวกรวมส่วนทํางานกับส่วนนั่งเล่นไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ นอกจากน้ี ยังเก็บประตูและหน้าต่างชุดเดิมซึ่งเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของบ้านไว้ ณ ตําแหน่งเดิมไม่ผิดเพี้ยน
ต่อขยายห้องนั่งเล่นเดิมให้ยาวออกไปอีกหนึ่งช่วงเสา แล้วผนวกรวมส่วนทํางานกับส่วนนั่งเล่นไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังเก็บประตูและหน้าต่างชุดเดิมซึ่งเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของบ้านไว้ ณ ตําแหน่งเดิมไม่ผิดเพี้ยน

new-life-old-place-07

อ่านต่อหน้า 3