THE LABORATORY HOTEL ห้องทดลองในสวนพฤกษศาสตร์

ไปชม ที่พักเชียงใหม่ จากคอนเซ็ปต์การทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ หากหมายถึงการผสมสารต่างชนิดเพื่อสร้างปฏิกิริยาหรือผลลัพธ์อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ที่นี่ก็น่าจะเป็นการทดลองแปลกใหม่ซึ่งอยู่นอกห้องแล็บ แต่มาในรูปแบบของห้องพักที่มีบรรยากาศแตกต่างสำหรับนักเดินทางที่มองหาประสบการณ์ไม่เหมือนใคร

ที่พักเชียงใหม่ The Laboratory Hotel เป็นโฮสเทลขนาดเล็กริมถนนศิริมังคลาจารย์ซึ่งตัดกับท้ายซอยนิมมานเหมินท์   9-11 ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวในรูปแบบห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ตรงตามชื่อเรียก อันมาจากความชอบและความสนใจส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของ โดยปรับปรุงสถานที่เดิมซึ่งเคยเป็นแกลเลอรี่สีสันฉูดฉาดด้วยการเปลี่ยนมาใช้โทนสีขาว น้ำตาลอ่อน และเทาที่ดูสะอาดผ่อนคลายตกแต่งผนังภายในทั้งหมด แต่คงโครงสร้างหลักของอาคารเดิมไว้ และแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฟังก์ชันคือ คาเฟ่ชื่อ Across the Universe Cafe และห้องพักในโฮสเทล

ที่พักเชียงใหม่

 

สำหรับส่วนของคาเฟ่มีประตูไม้เล็กๆ เป็นทางเข้าแยก ภายในจำลองบรรยากาศคล้ายโบสถ์ทางคริสต์ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับโครงสร้างซุ้มเพดานโค้งสไตล์กอทิกที่เหมือนสถาปัตยกรรมโบราณ ใต้แสงไฟที่ให้อารมณ์สงบนิ่ง กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สั่งทำขึ้นมาโดยประยุกต์จากเก้าอี้นั่งภายในโบสถ์เช่นกัน แม้แต่ชุดแต่งกายของพนักงานก็คล้ายกับบาทหลวง เพื่อให้ทุกอย่างกลมกลืนกัน แต่ยังคงความผ่อนคลายในแบบของคาเฟ่ที่สามารถนั่งได้นานๆ

อ่านต่อหน้า2