ทำของเล่นแมว เย็บตุ๊กตาผ้า

[DIY] Keep Calm and Eat More Donuts – โดนัทจากผ้าสักหลาด

ทำของเล่นแมว เย็บตุ๊กตาผ้า
ทำของเล่นแมว เย็บตุ๊กตาผ้า

Tips

การเย็บแบบด้น (Running Stitch) คือการเย็บแบบใช้เข็มแทงขึ้น – ลง ในเนื้อผ้าให้มีช่วงสั้น – ยาว เป็นระยะเท่า ๆ กัน

โดนัทผ้าสักหลาด

 

การเย็บแบบคัตเวิร์ค (Close Cutwork Stitch) นิยมใช้เย็บริมของใช้ต่าง ๆ เช่น เย็บริมผ้าเพื่อกันลุ่ย

มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

โดนัทผ้าสักหลาด

1. แทงเข็มขึ้นให้ห่างจากริมผ้าประมาณ 3 มม. แล้วดึงจนสุดความยาวด้าย แทงเข็มไปข้าง ๆ ห่างจากจุดแรกประมาณ 2 มม. ดึงด้ายให้เกิดเป็นห่วง

2. วนเข็มมาสอดจากทางด้านหลังผ่านวงกลมที่สร้างไว้

โดนัทผ้าสักหลาด

3. ดึงด้ายให้ตึง แล้วทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

4. การเย็บแบบคัตเวิร์คเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

 

Story   ออ – ร – ญา

Photo   ศุภวรรณ สอาด


ชมงาน DIY อื่นๆเพิ่มเติม

กระถางต้นไม้ DIY จากสิ่งรอบตัว เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน

รวมไอเดีย ตกแต่งผนัง อย่างง่ายๆ