BRICK BY BRICK 5 ไอเดียสุดปังสำหรับผนังอิฐตกแต่ง

ผนังอิฐ กลิ่นอายความคลาสสิกและผิวสัมผัสดิบ ๆ สไตล์ลอฟต์ของอิฐกลาย เป็นเสน่ห์ที่ยากจะมีวัสดุชนิดใดแทนที่ได้

วันนี้เราพา ผนังอิฐ ตกแต่งทั้ง 5 แพตเทิร์นมาให้คุณเลือกถึงที่มีทั้งแบบโปร่งรับลมและแบบทึบ แต่เก๋ด้วยลูกเล่นสําหรับนําไปใช้ตกแต่งเป็นรั้ว ผนังซ้อนด้านนอก ตัวบ้าน หรือผนังภายในได้ตามใจชอบ

* หมายเหตุเบาๆว่า แบบผนังเหล่านี้ไม่เหมาะสําหรับใช้เป็นผนังรับน้ําหนัก หากอยากใช้ตกแต่งในบริเวณที่เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร ต้องปรึกษาวิศวกรเสียก่อน เพื่อความปลอดภัย!

 


A ลายผนังโปร่งเหมาะสําหรับทํารั้ว อาจตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้เล็ก ๆ

* แนะนําอิฐก้อนใหญ่บ.ป.ก.(บางปะกง) ขนาด 11 x 23 x 7 เซนติเมตร

ชั้นท่ี 4 ขึ้นไปก่ออิฐ 2 ก้อนซ้อนกันพอดี เพื่อให้เกิดช่องโปร่ง แล้วก่อสับหว่างขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อได้ความสูงที่ต้องการให้ก่อปิด ส่วนบนให้ทึบเหมือนส่วนฐาน
ชั้นท่ี 4 ขึ้นไป ก่ออิฐ 2 ก้อนซ้อนกันพอดี เพื่อให้เกิดช่องโปร่ง แล้วก่อสับหว่างขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อได้ความสูงที่ต้องการให้ก่อปิด ส่วนบนให้ทึบเหมือนส่วนฐาน
ชั้น 1 - 3 ก่อฐาน โดยวางอิฐซ้อน สับหว่างกันสองแถว โดยแต่ละแถววางก้อนอิฐ ห่างกัน 7 - 8 ซม.
ชั้น 1 – 3 ก่อฐาน โดยวางอิฐซ้อน สับหว่างกันสองแถว โดยแต่ละแถววางก้อนอิฐ ห่างกัน 7 – 8 ซม

/ TIP /

ความหนาของปูนที่ยึดเกาะอิฐแต่ละก้อนควรหนาอย่างน้อย 1 – 1.5 เซนติเมตร หากพื้นก่อนก่อผนังอิฐไม่ราบเรียบ หรือมั่นคงเพียงพอ ควรเท ปูนก่อเพื่อปรับระดับเสียก่อน

 


B ลายผนังโปร่งเหมาะทําร้ัวหรือผนังซ้อนรอบตัวบ้าน แนวอิฐที่บิดมุมทําให้มีช่องโปร่งให้ลมและแสงผ่าน แต่ยังคงความเป็นส่วนตัวได้ดี

* แนะนําอิฐมอญ บ.ป.ก. (บางปะกง) ขนาด 6 x 14 x 4 เซนติเมตร

brickC1

ก่ออิฐ 2 ก้อนประกบ กันแบบแนวตั้งโชว์ สันอิฐขึ้นไป 2 ช้ัน แล้วนําอิฐมาก่อระหว่างแถวโดยเอียงทํามุม 45 องศา วางเรียง สองแถวสลับกันไปมาเรื่อย ๆ
ก่ออิฐ 2 ก้อนประกบกันแบบแนวตั้งโชว์สันอิฐขึ้นไป 2 ช้ัน แล้วนําอิฐมาก่อระหว่างแถวโดยเอียงทํามุม 45 องศา วางเรียง สองแถวสลับกันไปมาเรื่อย ๆ

/ TIP/

การก่ออิฐ 2 ก้อนเพื่อให้อิฐที่วางทํามุม 45 องศามีพื้นท่ีผิวหน้ายึดติดมากกว่าการใช้อิฐก้อนเดียว

 


 

C ลายผนังทึบเหมาะสําหรับท้ังภายในและภายนอก ลวดลายไม่เรียบทําให้เกิดมิติของแสงเงา

* แนะนําอิฐมอญโบราณ ขนาด 10 x 20 x 4 เซนติเมตร

brickD1

ช้ัน 1 - 3 ก่อฐานขึ้นไป 3 ช้ันแบบสับหว่าง ช้ันท่ี 4 วางอิฐเอียงทํามุม 45 องศาต่อกันทั้งแถว ช้ันท่ี 5 วางอิฐเอียงทํามุม 45 องศาเหมือนกัน แต่วางสลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายซิกแซ็ก
ช้ัน 1 – 3 ก่อฐานขึ้นไป 3 ช้ันแบบสับหว่าง ช้ันท่ี 4 วางอิฐเอียงทํามุม 45 องศาต่อกันทั้งแถว ช้ันท่ี 5 วางอิฐเอียงทํามุม 45 องศาเหมือนกัน แต่วางสลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายซิกแซ็ก

 


 

D ลายผนังโปร่งสําหรับพื้นที่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมาก อาจตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้เล็กๆ

* แนะนําอิฐ 2 รูใหญ่ ขนาด 6 x 15 x 5 เซนติเมตร

ผนังอิฐ

ชั้นท่ี 1 - 3 ก่อเรียงเป็นฐานขึ้นไป 3 ช้ัน ช้ันที่ 4 วางตําแหน่งก้อนอิฐลงบนรอยต่อระหว่างอิฐแถวที่ 3 ชั้นท่ี 5 - 7 ก่ออิฐทํามุม 30 องศากับแถวล่าง และเว้นระยะห่างกัน เท่ากับความยาวหนึ่งก้อนอิฐ
ชั้นท่ี 1 – 3 ก่อเรียงเป็นฐานขึ้นไป 3 ช้ัน ช้ันที่ 4 วางตําแหน่งก้อนอิฐลงบนรอยต่อระหว่างอิฐแถวที่ 3 ชั้นท่ี 5 – 7 ก่ออิฐทํามุม 30 องศากับแถวล่าง และเว้นระยะห่างกัน เท่ากับความยาวหนึ่งก้อนอิฐ

 


 

E ลายผนังโปร่งเหมาะทํารั้ว หรือผนังซ้อนรอบตัวบ้าน มีช่องโปร่งให้ลมผ่าน แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว

* แนะนําอิฐมอญตัน (อิฐมอญทั่วไป) ขนาด 6.2 x 14.2 x 3 เซนติเมตร และอิฐ 2 รูข้างลาย ขนาด 6 x 14.5 x 3 เซนติเมตร

ชั้นที่ 1 ก่อฐานผนังโชว์สันอิฐ ด้านข้าง โดยให้อิฐก้อนท่ี 2 อยู่สูงจากก้อนแรกราว 1 ใน 4 ของความสูง ก่อสลับฟันปลาไปเรื่อย ๆ แบบ ชั้นท่ี 2 และ 3 เม่ือได้จํานวน ช้ันที่พอใจแล้วจึงค่อยมาก่อปิด ช่องลมให้เหมือนกับส่วนฐานช้ันแรก
ชั้นที่ 1 ก่อฐานผนังโชว์สันอิฐด้านข้าง โดยให้อิฐก้อนท่ี 2 อยู่สูงจากก้อนแรกราว 1 ใน 4 ของความสูง จากนั้นก่อสลับฟันปลาไปเรื่อย ๆ แบบ ชั้นท่ี 2 และ 3 เมื่อได้จํานวนช้ันที่พอใจแล้วจึงค่อยมาก่อปิดช่องลมให้เหมือนกับส่วนฐานช้ันแรก
ชนั้ ที่ 2 ก่ออิฐบนฐานของชั้นแรก ก้อนเว้นก้อน ชั้นที่ 3 ก่อก้อนอิฐซ้อนลงไปในช่องว่างของช้ันท่ี 2 ราว 1 ใน 4 ของความสูงก้อนอิฐ
ชั้นที่ 2 ก่ออิฐบนฐานของชั้นแรก ก้อนเว้นก้อน  ชั้นที่ 3 ก่อก้อนอิฐซ้อนลงไปในช่องว่างของช้ันท่ี 2 ราว 1 ใน 4 ของความสูงก้อนอิฐ

 


 

เรื่อง : Ektida N.
ภาพประกอบ : WANOI
คอลัมน์ : best home solution
room life : April 2016 No.03

อ่านต่อ​ : 

10 บ้านโชว์ผนังอิฐเปลือย ดีไซน์หล่อเท่ ทุกตารางเมตร!