“My Perfect Garden”

“My Perfect Garden”
          แม้ว่าสภาพการอยู่อาศัยของคนเมืองในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายที่พักอาศัยร่วมกันระหว่างเครือญาติในบ้านหลังใหญ่มีบริเวณกว้าง กลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกน้อยคนและเลือกอยู่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีพื้นที่จำกัดมากขึ้นก็ตาม แต่หลายคนก็เลือกที่จะปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีอยู่เพียงไม่มากนัก เพื่อเพิ่มธรรมชาติและความสดชื่นให้บ้าน การจัดการกับพื้นที่ขนาดเล็กให้กลายเป็นสวนที่น่าใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักจัดสวน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมก็ตาม
          ด้วยข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง นิตยสารบ้านและสวน?กับ?บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคจำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นปีที่สองแล้ว โดยจัดแข่งขันประกวดออกแบบจัดสวนในหัวข้อโครงการ Perfect Garden Design Vol.2ภายใต้โจทย์ที่ว่า “My Perfect Garden” เพื่อเฟ้นหานักออกแบบสวนรุ่นใหม่มาแต่งสวนให้บ้านเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดต่างมีการนำเสนอแนวคิดการจัดสวนที่แปลกแหวกแนวสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในงบประมาณและเวลา
ที่จำกัดให้สวยงามและสามารถใช้งานได้จริง
          หลังจากคัดเลือกแบบสวนทั้งหมดกว่าร้อยแบบจนกระทั่งได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายมาจัดสวนจริง 6 ทีม แบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไปและนักศึกษา ฉบับนี้ขอนำเสนอสามสวนแรกในกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นสวนขนาดเล็กในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับบ้านจัดสรรซึ่งมีขนาดเท่านี้ได้ไม่ยาก ก่อนที่จะไปชมภาพสวนทั้งหมดนี้ นิตยสารบ้านและสวนต้องขอขอบคุณบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ที่เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงฝีไม้ลายมือและขอขอบพระคุณ อาจารย์สาโรช โสภณางกูร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาปัตย์ 19 คุณพรเลิศ มกรมณี ผู้อำนวยการสายงานออกแบบ บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจาย์ ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณทิพาพรรณ?ศิริเวชฎารักษ์บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน และ คุณสายสุนีย์ อดุลเศรษฐพงศ์ บรรณาธิการฝ่ายไม้ประดับและจัดสวน นิตยสารบ้านและสวน ที่สละเวลามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ รวมไปถึงคุณผู้อ่านทุกท่าน พร้อมแล้วไปเก็บเกี่ยวไอเดียในสวนกันได้เลยค่ะ

วรัปศร
ปิยะวุฒิ, สิทธิศักดิ์