วัสดุทำงานจักสาน กก กระจูด ไม้ไผ่ หวาย

เครื่องจักสานภูมิปัญญาไทย ทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้าง

วัสดุทำงานจักสาน กก กระจูด ไม้ไผ่ หวาย
วัสดุทำงานจักสาน กก กระจูด ไม้ไผ่ หวาย

6.ย่านลิเภา

ย่านลิเภาเป็นพืชท้องถิ่นของทางภาคใต้ ที่มีลักษณะเป็นเถาขนาดไม่ใหญ่นัก ก่อนนำมาใช้นั้นจะลอกเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกด้านนอกมาจักให้เป็นเส้นก่อน แล้วจึงจะสามารถนำไปใช้ผูกแทนหวายหรือมัดขอบเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระด้ง ข้อง รวมไปถึงการนำมาสานเป็นเครื่องใช้ที่มีลวดลายปราณีตสวยงาม ทั้งเชียนหมาก พาน กล่องใส่ของและกระเป๋าถือ

เครื่องจักสาน ย่านลิเภา
ภาพจาก http://www.biogang.net
เครื่องจักสาน กระเป๋าย่านลิเภา
ภาพจาก http://www.museumthailand.com

7.กระจูด

กระจูดนั้นเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับต้นกกที่จะขึ้นในพื้นที่ชื้นตามริมน้ำของภาคใต้ ลักษณะต้นจะเป็นปล้องกลมขนาดเล็ก โดยจะต้องทุบให้เป็นเส้นแบนรวมทั้งนำไปตากให้แห้งก่อนจะนำมาทำการสานหรือนำไปย้อมสี ซึ่งเครื่องใช้จากกระจูดนั้นก็จะมีทั้งเสื่อ กระสอบ กระเป๋า ตะกร้า รองเท้า ฯลฯ

เครื่องจักสาน

เครื่องจักสาน

8.ลำเจียก

พันธุ์ไม้ท้องถิ่นอีกชนิดของทางภาคใต้ที่มีชื่อเรียกหลากหลาย ตั้งแต่ ลำเจียก ปาหนัน หรือเตยทะเล ลักษณะของใบนั้นจะคล้ายกับใบสับปะรดที่เป็นทรงเรียวยาวและมีหนามที่ขอบใบ ดังนั้นก่อนนำมาใช้งานจะต้องปาดเอาหนามออกก่อน ตามด้วยการนำไปย่างไฟ แช่น้ำ แล้วจึงจะสามารถตอกเป็นเส้นเพื่อนำไปใช้สานเครื่องใช้ต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับกระจูด

เครื่องจักสาน
ภาพจาก http://www.biopix.com
เครื่องจักสาน ลำเจียก
ภาพจาก https://welcome-tahiti.com

9.ผักตบชวา

เนื่องจากปริมาณของผักตบชวาที่มีมากเกินไปตามแหล่งน้ำต่าง ๆ จึงได้มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำมารวมเข้ากับภูมิปัญญาไทยให้กลายเป็นเครื่องจักสานจากผักตบชวา โดยการนำมาอบและตากแห้งตามด้วยการตัดให้เป็นเส้นและนำไปย้อมสีหรือนำไปสาน ข้าวของเครื่องใช้ที่ได้จากผักตบชวาก็มีตั้งแต่ภาชนะต่าง ๆ อย่างกระจาด ตะกร้า ไปจนถึงเครื่องแต่งกายทั้งกระเป๋า รองเท้า และหมวก

เครื่องจักสาน ผักตบชวา
ภาพจาก https://www.shutterstock.com
เครื่องจักสาน ผักตบชวา
ภาพจาก http://cdn.shopify.com

Story  my home


ชมงานจักสานอื่นๆ ที่น่าสนใจ