บ้านปูนผสมไม้ สไตล์โมเดิร์นกลิ่นอายไทย

บ้านปูนผสมไม้ ของครอบครัวใหญ่ที่สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 8 ขวบถึง 84 ปี จึงเกิดเป็นการผสมผสานของบ้านโมเดิร์นที่มีกลิ่นอายไทยแทรกอยู่ในทุกมุม