เปลี่ยนบ้านร้อนเป็นบ้านเย็นอยู่สบาย และอากาศสดชื่น ง่ายๆ เพียง 1 วัน…ด้วยนวัตกรรม “Active AIRflow™ System และ Well AIR”

เราต่างก็ทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่มีแสงแดดจัด จึงทำให้มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี  “บ้าน” จึงเป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ซึ่งการปลูกบ้านของคนไทยในอดีตจะคำนึงถึงความร่มเย็นของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ดังนั้น ภูมิปัญญาของการปลูกบ้านไทยในสมัยก่อนจึงเน้นการออกแบบบ้านให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบาย การออกแบบให้บ้านมีช่องโปร่งให้ลมผ่านได้ทำให้อุณหภูมิบ้านเย็นขึ้น โดยไม่ต้องง้อเครื่องปรับอากาศอย่างในปัจจุบัน

แต่ปัจจุบันสภาพอากาศที่ร้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นสาเหตุให้บ้านในยุคนี้ไม่สามารถสร้างแบบมีช่องระบายอากาศ หรือเปิดประตูบ้านไว้ได้ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหรือทรัพย์สินได้  คนทั่วไปจึงมักจัดการปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหาความร้อนในบ้านที่คิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนดีที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้บ้าน ทำให้ต้องปิดบ้านไว้ตลอดไม่มีอากาศข้างนอกถ่ายเทเข้ามาในบ้าน ทำให้บ้านร้อนอบอ้าว และทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า ซึ่งหากมีการติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดี จะช่วยทำให้บ้านเย็นอยู่สบายมากขึ้น เพราะมีการถ่ายเทลมเย็นเข้ามาจากภายนอก และพาเอาอากาศร้อนภายในบ้านออกไป ช่วยทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง ส่งผลทำให้การทำงานของระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

ดังนั้น “SCG” ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร จึงให้ความสำคัญและความใส่ใจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อมอบความสบายในทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย โดยได้พัฒนา Active AIRflow™ System นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มการถ่ายเทอากาศภายในตัวบ้านและบริเวณโถงใต้หลังคาขึ้นมาตอบโจทย์ความอยู่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าวให้กับบ้าน

ระบบดังกล่าวจะสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศ และระบายความร้อน ด้วยการเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดี และสภาวะอยู่สบายในการอยู่อาศัย ระบบ Active AIRflow™ System  ช่วยเติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้าน ดึงความร้อนจากตัวบ้านและบริเวณใต้โถงใต้หลังคาให้ระบายออกทางปล่องด้านบนหลังคา เพื่อให้ทุกบ้านได้รับมือกับความร้อนที่มาเยือน และได้อาศัยอยู่ในบ้านอย่างสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว

ทำความรู้จัก วิธีการทำงานของนวัตกรรม Active AIRflow™ System ให้มากขึ้น
นวัตกรรม Active AIRflow™ System เกิดขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนยุคปัจจุบัน พร้อมนำหลักการธรรมชาติมาช่วยให้บ้านเย็นอยู่สบายขึ้นได้ โดยที่ยังสามารถปิดหน้าต่างและประตูบ้านไว้ทั้งวันได้ตามปกติ ระบบจะช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ช่วยเร่งกลไกการระบายอากาศและความร้อนออกจากตัวบ้านให้เร็วขึ้นกว่าปกติ

1. ด้วยการให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านผ่าน “ช่องเติมอากาศติดผนัง”  (Intake Air Grille)

2. ดึงความร้อนจากภายในตัวบ้านขึ้นสู่โถงใต้หลังคาด้วย “ชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน” (Celling Ventilator หรือ CV)

3. ระบายความร้อนออกสู่นอกตัวบ้านผ่าน ด้วย “ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา” (Solar Roof Tile Ventilator หรือ SRTV) ด้วยการทำงานดังกล่าว แม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน แต่เมื่อเข้าไปตัวบ้านจะไม่รู้สึกร้อนอบอ้าว ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดโปร่ง และยังช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการทำงานของเครื่องปรับอากาศกว่า 16-20% การถ่ายเทอากาศภายในตัวบ้านในระบบนี้เรียกว่าเป็นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติแบบ Stack Ventilation เข้ากับการระบายอากาศเชิงกล (Mechanical Ventilation) ทำให้สามารถเร่งการระบายอากาศและความร้อน ออกจากตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิผล

4. ยังสามารถใช้งานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ ที่ช่วยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบได้อีกด้วย โดยระบบจะเริ่มทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดไว้ โดยอาศัยแหล่งพลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดไว้บนหลังคา และในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยสลับแหล่งพลังงานมาใช้ไฟบ้านแทน และจะหยุดทำงาน ในเวลากลางคืน หรือเมื่ออุณหภูมิลดถึงระดับที่ไม่จำเป็นต้องทำงานแล้ว

5. การควบคุมการทำงานแสดงอุณหภูมิ และการหมุนเวียนอากาศสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนผ่าน Application “SmartLiving”   ที่สามารถปรับเปลี่ยนการสั่งงานให้ตอบสนองต่ออุณหภูมิระหว่างวันได้อย่างเหมาะสมได้อีกด้วย

นวัตกรรม Active AIRflow™ System ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยสร้างภาวะสบายในทุกช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้าน ไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวในเวลาที่กลับถึงบ้านแม้ถูกปิดไว้ตลอดทั้งวัน  โดยระบบจะช่วยหมุนเวียนอากาศในตัวบ้านได้ 6 -10 รอบ ต่อชั่วโมง เป็นการเติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้านได้ดีกว่าบ้านทั่วไปได้ถึง 20 เท่า (6 รอบต่อชั่วโมงสำหรับภายในบ้าน และ 10รอบต่อชั่วโมงสำหรับโถงหลังคา)  นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยให้บ้านถ่ายเทอากาศในบ้านได้ในระดับที่ลดการสะสมของอากาศเสียได้อีกด้วย เพราะอากาศเก่าที่อับชื้นมีการสะสมของเชื้อโรคซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านรู้สึกอึดอัด เหนียวเหนอะ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภูมิแพ้ได้อีกด้วย หากติดตั้งระบบนี้ไว้ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบาย และไม่ร้อนอบอ้าวตลอดเวลาที่อยู่ภายในบ้าน

การติดตั้งระบบการถ่ายเทอากาศ เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากตัวบ้านโดยยึดหลักหลักการธรรมชาติที่เรียกว่า Active AIRflow™ System นี้ ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนออกในส่วนที่ใกล้สันหลังคามากที่สุด เนื่องจากเป็นบริเวณที่ความร้อนสะสมอยู่ พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ โดยใช้เวลาติดตั้งเพียง 1 วันเท่านั้น

หน้าร้อนนี้หากใครไม่อยากทรมานกับความร้อนที่เคยเป็นมา ต้องการสร้างสภาวะอยู่สบาย  ไม่ร้อนอบอ้าว Active AIRflow™ System  เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะว่าระบบนี้ลงตัวกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมากที่สุดแล้วนั่นเอง

นอกจากปัญหาความร้อนอบอ้าวภายในบ้านที่สามารถแก้ไขด้วยนวัตกรรม Active AIRflow™ System   แล้วอีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าของบ้านมักพบเจอแต่ไม่รู้ตัว คือมลภาวะทางอากาศภายในบ้านที่เราคาดไม่ถึง ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยไม่น้อยไปกว่ามลภาวะทางอากาศภายนอกบ้าน  มลภาวะทางอากาศภายในบ้าน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจออกของผู้อยู่อาศัยภายในห้อง ทำให้ง่วงนอนและประสิทธิภาพการทำงานลดลง หรืออาจะส่งผลต่อความจำในเด็ก และผู้สูงอายุอาจมีภาวะหายใจลำบาก , สารระเหยในชีวิตประจำวัน เช่น สเปรย์ปรับอากาศ น้ำหอม ซึ่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ, และความชื้น ซึ่งความชื้นที่มีมากเกินไป ทำให้ไรฝุ่น เชื้อรา เติบโตได้ดี ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืด ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เหนอะหนะ  ก็เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยไม่น้อยไปกว่ามลภาวะทางอากาศภายนอกบ้าน

Well AIR ระบบตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีอยู่เสมอ การทำงานของระบบเป็นอัตโนมัติจึงช่วยประหยัดไฟ เมื่อเปิดการทำงานระบบจะปล่อยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศที่อยู่ในห้อง และเมื่อตรวจพบว่าคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หน้าจอเป็นสีฟ้า และแสดงผลเป็น good เมื่อคุณภาพอากาศในห้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ หน้าจอเป็นสีส้ม และแสดงผลเป็น poor เมื่อคุณภาพอากาศค่าใดค่าหนึ่งต่ำกว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศหยุดทำงานอัตโนมัติทันที อีกทั้งสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานผ่านApplication “SmartLiving” ถือว่าเหมาะอย่างมากกับบ้านในยุคปัจจุบันที่จะปิดไว้ทั้งวันเพื่อคงความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้อากาศไม่ถ่ายเท ทำให้อากาศที่เป็นมลภาวะถูกขังอยู่ในห้องไม่ได้ระบายหรือถ่ายเทออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและลดทอนคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย

ดังนั้น Well AIR ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยอันชาญฉลาด ที่สามารถใช้งานคู่กับ Active AIRflow™ System โดยทั้งคู่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งกันและกัน นอกจากนี้กลไกดังกล่าวยังช่วยให้ภายในบ้าน เกิดสภาวะอยู่สบาย อากาศมีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลาย เพียงเท่านี้เจ้าของบ้านก็ได้บ้านเสมือนใหม่ที่ไม่ร้อนอบอ้าว อากาศดีมีคุณภาพ  ไม่เหมือนเก่าอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังสามารถดูผลการทำงานและสั่งการระบบได้ผ่าน Application “SmartLiving” ซึ่งสะดวกในการใช้งาน และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี