สวนน้ำ…ไม่รู้จบ

สวนน้ำ…ไม่รู้จบ
          “โชคดีนะครับที่บัวกลางคืนยังไม่หุบไปเสียก่อน ยังเหลือบานให้เห็นอีกสองดอก” คุณสุรพงศ์ และ คุณศุภวัฒน์ สุวรรณรัตน์ สองผู้ออกแบบจาก Thanks Nature บอกกับทีมงาน “บ้านและสวน” ทันทีที่เราก้าวผ่านประตูบ้านในซอยวัชรพลหลังนี้ เมื่อเรามองไปตามมือของผู้ออกแบบก็ได้เห็นบ่อที่ปลูกบัวหลายขนาดหลายสีอยู่ตรงกลางของพื้นที่ 
          เมื่อเดินต่อเข้าไปด้านในสวน เราได้เห็นองค์ประกอบสวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่มีการกั้นขอบบ่อซ้อนกันเป็นชั้น ศาลา เรือนรับรองน้ำตกจำลอง และรางน้ำตก สิ่งที่น่าสังเกตคือ ทำไมถึงต้องแบ่งขอบเขตของบ่อน้ำ และเหตุใดภายในสวนจึงมีสะพานข้ามระหว่างบ่ออีก ในเมื่อมีทั้งศาลา ทางเดินผ่านน้ำ และเรือนรับรอง ซึ่งน่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อพื้นที่ทั้งหมดอยู่แล้ว หลังจากเดินสำรวจสวนในเบื้องต้นแล้ว ก็ได้เวลาไปไขข้อสงสัยกัน
          “สวนเดิมเป็นสวนที่มาพร้อมบ้าน แต่เราให้ความสำคัญมากกว่านั้นเพราะการที่เราซื้อบ้านหลังนี้ก็เพราะอยากได้พื้นที่นอกบ้านแบบกว้างๆ”คุณโอ๋ – กาญจนา เกาะคาคนินทร์ เจ้าของบ้าน บอกเล่าที่มาของสวนพร้อมรอยยิ้ม
          “เราสนใจเรื่องบัวอยู่แล้ว เพราะอาชีพของเราคือคนส่งพันธุ์บัวสีฟ้าที่ใช้เป็นส่วนผสมในสปาในต่างประเทศ ดังนั้นความต้องการหลักในการทำสวนครั้งนี้คือ ต้องสามารถปลูกบัวได้ ประการต่อมาคือ อยากได้ยินเสียงน้ำ อยากเลี้ยงปลา ต้องมีพื้นที่รับรองแขก นั่งเล่น และเป็นที่นั่งพักผ่อนของทุกคนในบ้านได้”
          เมื่อรู้ความต้องการของตัวเองชัดเจน คุณกาญจนาจึงพยายามหานักจัดสวนที่สามารถจัดสวนได้ตรงตามความต้องการ เมื่อได้ดูผลงานที่ผ่านมาของบริษัท Thanks Nature แล้วชอบ ประกอบกับได้พูดคุยเบื้องต้นกับผู้ออกแบบซึ่งสามารถนำเสนอรูปแบบสวนได้ตรงใจ การปรับปรุงสวนนี้จึงเริ่มขึ้น
          “เราใช้อาชีพของเจ้าของบ้านมาเป็นโจทย์หลักในการออกแบบ จากนั้นก็คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ใช้สอย เริ่มจากแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา วางตำแหน่งของน้ำตก แต่เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดจึงต้องออกแบบบ่อที่มีข้อจำกัดที่หลากหลายให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพราะบ่อปลาต้องมีการหมุนเวียนน้ำ ต้องมีการเคลื่อนไหว ขณะที่บ่อบัวนั้นน้ำต้องนิ่ง บัวถึงจะเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี จากนั้นต้องมีการแยกประเภทของบัวอีกว่าเป็นบัวน้ำลึกหรือบัวน้ำตื้น เราจึงแบ่งบ่อน้ำเป็นสามส่วนหลักๆ คือ บ่อปลา  บ่อบัวน้ำลึก และบ่อบัวน้ำตื้น จากนั้นจึงนำองค์ประกอบต่างๆเช่น ทางเดินผ่านน้ำ ศาลา สะพาน มาเป็นตัวสร้างเรื่องราวและเชื่อมต่อส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้บ่อน้ำดูมีที่มาที่ไป ส่วนเรื่องการนำพันธุ์บัวมาลงก็ให้เจ้าของบ้านซึ่งเชี่ยวชาญอยู่แล้วเป็นผู้ดูแลเอง

อรรถ
ชัยพฤกษ์ โพธิ์แดง