[ DIY ] 4 วิธีการพับผ้าแบบญี่ปุ่น เปลี่ยนผืนผ้าให้เป็นการห่อของ ไม่ง้อถุงพลาสติก

การพับผ้าฟุโรชิกิ นั้นเป็นวัฒนธรรมที่ชาวญี่ปุ่นในสมัยโชวะทำเพื่อใช้ในการห่ออุปกรณ์สำหรับการไปอาบน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะ โดยไม่ใช้กระเป๋าใบเล็กหรือถุงพลาสติกเลย

HAOMA แหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต ที่ไม่ปล่อยให้เหลือเศษอาหารแม้แต่เสี้ยว

ร้านอาหารสีเขียว ที่นอกจากเมนูอาหารที่จัดวางอย่างมีศิลปะแล้ว การตกแต่งร้านก็น่าสนใจไม้แพ้กัน ซึ่งทางร้านมีเป้าหมายที่ต้องการพุ่งชนให้ได้ คือการเป็นร้านอาหารที่ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint ภายในอีก 1 ปีข้างหน้า

keyboard_arrow_up