โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา กับรางวัล The American Architecture Prize 2017

สถาปนิกไทยกับโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ได้รับรางวัล The American Architecture Prize 2017 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

keyboard_arrow_up