SECRET STUDIO UNDER A BRIDGE ป๊อปอัพสตูดิโอเคลื่อนที่ได้ใต้สะพานคอนกรีต

Fernando Abellanas นักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานจากพรสวรรค์ของตน นำความฝันเมื่อครั้งเยาว์วัยที่มักจะชอบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้า มาเปลี่ยนเป็นสตูดิโอเคลื่อนที่ซึ่งจำลองประสบการณ์จากวัยซุกซนครั้งนั้น โดยที่ยังสามารถสังเกตเห็นบริบทภายนอกของรถหรือรถไฟที่วิ่งผ่านสะพาน โดยปราศจากการมองเห็นจากภายนอก คล้ายกับเป็นพื้นที่แห่งความสงบที่ซ่อนการรับรู้ทางเสียงและการมองเห็นได้เป็นอย่างดี

keyboard_arrow_up