สุขอนามัยที่ดี…เริ่มต้นได้ที่บ้านด้วยนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยจากเอสซีจี

คิดว่าบ้านหายใจได้เป็นอย่างไร…? ประโยคนี้อาจจะทำให้หลายคนคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งรอบๆ ตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

keyboard_arrow_up