SACICT Craft Trend 2018 : หมุดหมายเทรนด์หัตถศิลป์ใหม่ของปี 2018

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT วางหมุดเทรนด์งานออกแบบผ่านหนังสือ “SACICT Craft Trend 2018” ภายใต้แนวคิด “Social Craft Network”

keyboard_arrow_up