RUSH CHAIR by o-d-a : เก้าอี้ตัวนี้เกิดจาก “ความเกรงใจต้นไม้”

Rush Chair “เก้าอี้” ตัวใหม่ที่บอกเล่า “คอนเทนต์” ในเรื่องของกระบวนการออกแบบและการใช้งานออกแบบนั้นอย่างยั่งยืน ที่เกิดจาก “ความเกรงใจต้นไม้”

keyboard_arrow_up