UNIVERSAL DESIGN : ดีไซน์ดีคือสิทธิ์ของทุกคน (1)

“การออกแบบเพื่อมวลชน” เรื่องสําคัญที่อาจเป็นหนทางในอุดมคติสําหรับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรแห่งโลกอนาคต

keyboard_arrow_up