Norman Foster – ซิกเนเจอร์แห่งงานสถาปัตยกรรมไฮเทคล้ำสมัย

Norman Foster เบื้องหลังความไฮเทคล้ำสมัย คือการใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

keyboard_arrow_up