AGRO OUTLET KKU

อาคารทรงเรขาคณิต ภายใน ม.ขอนแก่นแห่งนี้ จะดึงดูดสายตาด้วยเส้นสายที่ตรงไปตรงมาแต่ถ่อมตน และยังจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จาก คณะฯ โดยตรง

keyboard_arrow_up