“โคมเขิน” งานศิลปกรรมไทยสู่การเล่าในบริบทใหม่

โคมเขิน หรือโคมไฟแต่งบ้านที่ผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมกับความร่วมสมัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุดมศึกษา จากการประกวด ICA 2017

keyboard_arrow_up