Geoffrey Bawa : สถาปนิกผู้ทำให้เราซึ้งถึงคำว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

Geoffrey Bawa สถาปนิกเจ้าของแนวคิดสถาปัตยกรรมเขตร้อน กับบทเรียนที่ว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

keyboard_arrow_up