BATTEN by THINKK Studio

เก้าอี้และโต๊ะไม้สัก Batten มีไอเดียมาจาก “ระแนงไม้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของการใช้งานไม้ในงานสถาปัตยกรรมภายนอก ผ่านงานดีไซน์ตามแบบฉบับของ THINKK Studio

keyboard_arrow_up