Design for Disasters: กู้วิกฤต ด้วยงานออกแบบ

“Design for Disasters” คือกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่เกิดจากแรงฝันของ “วิภาวี คุณาวิชยานนท์” นักออกแบบผู้ริเริ่มและชักชวนผู้คนเข้ามาร่วมมือกันใช้ความรู้ ทักษะ และหัวใจ เยียวยา แก้ปัญหา และหาหนทางเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ

keyboard_arrow_up