Asia Talents 2016: Creative Culture

การแสดงผลงานของนักออกแบบทั้งหมด 12 สตูดิโอด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน และภายใต้หัวข้อ Creative Culture

keyboard_arrow_up